10.10.2019

Toisen asteen oppilaitoksille yhdenvertaisuusopas

Opetushallitus on julkaissut ammattikouluja ja lukioita varten oppaan niiden yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittämiseksi. Opas kattaa monia asioita pyörätuolien käyttäjien huomioinnista romaneja koskeviin asenteisiin.

Uskontojen osalta mukana on yksittäinen maininta positiivisen uskonnonvapauden erityisestä tukemisesta: "- - voi olla perusteltua tarjota mahdollisuus harjoittaa uskontoa, esimerkiksi pitää rukoushetkeä oppilaitoksen tiloissa." Käytännössä tämä tarkoittanee lähinnä musliminuoria.

Pääosin opas kuitenkin korostaa sitä, että yhteisten juhlien tulisi olla todella yhteisiä, ei uskonnon mukaan jakavia. Oppaan mukaan "Uskonnonvapauteen liittyvät asiat ovat osoittautuneet oppilaitoksissa erityisen ongelmallisiksi, ja niistä onkin lukuisia kantelupäätöksiä."

Opas toistaa pitkälti aiempaa opetushallituksen ohjetta, ohjaten aavistuksen enemmän siihen ettei uskontoa kouluissa olisi:

Yhteiset juhlat tulisi järjestää niin, että ne soveltuvat kaikille vakaumuksesta riippumatta. Uskonnonharjoittaminen ei lähtökohtaisesti kuulu oppilaitoksen toimintaan - - Koulutuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei oppilaitoksen toimintaan liity uskonnollisia tilaisuuksia. - - Uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten aikana on järjestettävä vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa. Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta tai osallistumatta jättämisestä ei saa aiheutua opiskelijalle leimautumista tai muita haitallisia seuraamuksia.

"Yksittäisen virren" osalta linjaus on selkeä: Toisaalta esimerkiksi Suvivirsi ei muuta koko juhlaa uskonnolliseksi eikä silloin tarvita vaihtoehtoista tilaisuuttakaan, toisaalta yksittäisestäkin uskonnollisesta ohjelmakohdasta on pyynnöstä saatava vapautus.

Lue myös opas kokonaisuudessaan.