12.11.2019

Vangilla on oikeus sekä tupakkaan että jumalanpalvelukseen

Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaissut useita kanteluita, jotka koskivat tupakointia vankilassa. Osana tätä oikeusasiamies myös vahvisti, ettei vanki voi jäädä tupakatta siksi että haluaa osallistua jumalanpalvelukseen:

Kantelijan 9.9.2018 päiväämän kirjeen mukaan hänen ollessaan menossa vankilan kirkkoon kello 10.45 vartija oli ilmoittanut hänelle, että hän ei saa tupakkaa ennen kuin kello 15.15. - - vankilan johtajalta saadun selvityksen mukaan kirkon ja tupakointiajan päällekkäisyyteen oli reagoitu samana päivänä - - Voin yhtyä vankilan johtajan näkemykseen, että uskonnolliseen tilaisuuteen osallistumisen ja tupakoinitimahdollisuuden ei olisi pitänyt olla vaihtoehtoisia. Koska vankila on reagoinut asiaan heti, kun päällekkäisyys havaittiin, minulla ei ole aihetta toimenpiteisiin.

Ratkaisu rinnastuu selvästi aiempaan ratkaisuun, jonka mukaan perhetapaamisen ja jumalanpalveluksen ei pitäisi olla päällekkäin.

Katso myös ratkaisu kokonaisuudessaan.