Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

17.5.2019

Oikeusministeriön raportti vihapuheesta

Oikeusministeriön laatimassa raportissa suositellaan useita toimia vihapuheen hillitsemiseksi. Uskontoon viitataan raportissa useampaan kertaan.

Raportissa uskonto ja uskontokunnat nähdään kolmessa roolissa: Ensiksi vihapuhe voi kohdistua ihmiseen hänen uskontonsa vuoksi. Toisaalta se voi olla motiivi vihapuheelle joko ulkopuolisia kohti tai oman ryhmän sisällä "väärin" uskovia kohtaan. Kolmanneksi uskonnollisilla yhteisöillä voi olla rooli vihapuheen vastaisessa toiminnassa

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi ja Rikosuhripäivystys selvittivät viharikoksia Suomessa vuosina 2014-2018. Selvityksen perusteella toiseksi yleisin motiivi oli uhrin uskonto tai vakaumus. Yleisin oli ihonväri ja tausta, seksuaalinen suuntautuminen tuli kolmantena.

Raportin kahdestatoista suosituksesta yksi koskee suoraan uskontoa:

Vahvistetaan uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen torjuntaa

Työryhmä esittää, että vahvistetaan uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen torjuntaa sekä uskontolukutaitoa ja uskontojen vuoropuhelua.

Poliisiammattikorkeakoulun tekemän selvityksen mukaan poliisin tietoon tulleiden uskontoperusteisten viharikosten määrä on kasvanut. Työskennellään yhdessä kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa vihapuheen tunnistamiseksi ja torjumiseksi.

Katso myös raportti kokonaisuudessaan.