Valtion talousarvio 2020

Uusin päivitys 7.10.2019: Ei muutoksia budjettiriihessä.

16.8.2019: Ministeriön ehdotuksessa ei olennaisia muutoksia

Uskontokuntien tukeen ei esitetä juuri muutoksia vuoden 2020 talousarviossa.

Evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoitus, jonka on tarkoitus korvata mm. hautaustoimen tappio, on noin 116 miljoonaa. Tämä perustuu suoraan lakiin, jonka perusteella summa lähtee kasvamaan inflaatiota vastaavasti vuodesta 2020 alkaen.

Ortodoksisen kirkon suora tuki on noin 2,6 miljoonaa euroa eli käytännössä ennallaan. Epäsuorasti ortodoksit saavat tukea luterilaisiin verrattuna verotuskuluissa: kirkollisveron kannosta Evankelis-luterilainen kirkko maksaa noin 14 miljoonaa euroa korvausta, Ortodoksinen kirkko ei mitään.

Pienuskonnot saavat yli 500 tuhatta euroa, ja merimieskirkko yli 100 tuhatta. Lisäksi uskontojen vuoropuhelun edistämiseen on myönnetty 80 tuhatta. Summat vastaavat euromääräisesti kuluvaa vuotta.

Juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen tälle vuodelle myönnettiin eduskunnan päätöksellä 300,000 euroa. Vuodelle 2020 ei vastaavaa tukea esitetä.

Käytännössä pientä tukea uskontokunnille on vapautus kiinteistöjen varainsiirtoverosta.

Ehdotuksen on laatinut valtiovarainministeriö eri ministeriöiden ehdotusten mukaan. Uskontokuntien tukien osalta esitys noudattaa suoraan Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotusta. Lopullisesti budjetista päättää eduskunta, jossa ainakin sivistysvaliokunta antaa lausuntonsa pienuskontojen tuesta.

7.10.2019: Ei muutoksia budjettiriihessä

Hallituksen esitys noudattaa uskontokuntien tuen osalta odotetusti suoraan valtiovarainministeriön ehdotusta.

Esitys siirtyy seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Tyypillisesti eduskunnassa ei leikata mitään, vaan tehdään pienehköjä lisäyksiä. Näitä ns. joululahjarahoja tuskin on uskonnoille tiedossa tällä kertaa, koska hiljakkoin myönnetty lisäys on nyt suoraan hallituksen esityksessä.