28.8.2019

Oikeuskansleri: virastojen hartaushetkiä ei työaikoihin

Valtioneuvoston oikeuskansleri on ottanut kantaa ministeriön työntekijöiden uskonnolliseen joulutilaisuuteen, joka oli vapaaehtoinen mutta pidettiin työaikana. Lopputuloksena oikeuskansleri toivoo uskonnollisten tilaisuuksien siirtyvän vapaa-ajalle:

Yhteenvetona totean, että valtiovallan, jota myös ministeriö edustaa, on perustuslaista ilmenevien yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden periaatteiden vuoksi lähtökohtaisesti suhtauduttava eri uskontoihin ja maailmankatsomuksiin tasapuolisesti ja neutraalisti. Neutraalius vahvistaa mielikuvaa tasapuolisesta hallinnosta, joka julkisen vallan käyttäjänä on tasapuolinen myös eri uskontojen suhteen. Vastaavasti julkisen vallan järjestämä tai sen järjestämäksi mielletty yhden uskonnon mukainen tilaisuus horjuttaa mielikuvaa eri uskontojen suhteen tasapuolisesta hallinnosta. Pidän tästä syystä tämänkaltaista sosiaali- ja terveysministeriössä järjestettyä tilaisuutta ongelmallisena.

Itse tilaisuus ei ollut varsinainen jumalanpalvelus, mutta siihen kuului piispan puhe, jouluevankeliumi ja uskonnollisia yhteislauluja. Tilaisuuden järjestivät vapaaehtoiset ministeriön työntekijät, ministeriö ainoastaan maksoi kahvitarjoilut. Toisaalta tilaisuus oli ministeriön luvalla työaikana; osallistuminen oli kuitenkin vapaaehtoista.

Oikeuskansleri viittaa aiempaan ratkaisuun ns. käräjähartauksista jotka myös pidettiin työaikana. Tuon ratkaisun mukaan käräjäoikeuden toivottiin siirtävän mahdollisen hartauden työajan jälkeen.

Oikeuskanslerin mukaan asian arvioimiseen vaikuttavia seikkoja ovat tilaisuuden luonne, tilaisuuteen osallistumisen vapaaehtoisuus, henkilöstön mahdollisuus osallistua tilaisuuteen työajalla, muiden uskontojen kuin kristinuskon edustajien ja uskonnottomien asema sekä se, että tilaisuuden käytännön järjestelyistä vastasivat ministeriön henkilökuntaan kuuluvat vapaaehtoiset henkilöt. Erityisesti oikeuskansleri katsoo, että osallistumisen vapaaehtoisuus on "voinut olla myös luonteeltaan näennäistä ilman että se on perustunut täysin aitoon valinnanmahdollisuuteen."

Ratkaisusta voinee epäsuorasti lukea, että esimerkiksi tiedotus virka-ajan jälkeen järjestettävästä työntekijöille tarkoitetusta jumalanpalveluksesta on sallittua.

Kantelun asiasta oli tehnyt Uskonnottomat Suomessa ry, joka on tunnetuin kantelupukki.fi-sivusta.