4.5.2020

Selvitys: Uskonto harvoin yhdenvertaisuusongelma työssä

Valtioneuvosto on teettänyt selvityksen yhdenvertaisuudesta työpaikoilla. Selvityksessä arvioitiin myös millä eri perusteilla työntekijöitä oltiin syrjitty. Vastausten perusteella uskonto ja vakaumus ovat harvoin syynä syrjintään.

- - Avovastausten perusteella uskonto oli vain harvan syrjintäepäilyn taustalla. Uskonnon harjoittaminen mainittiin yhdessä vastauksessa rekrytointisyrjinnän perusteeksi. Uskontoon tai vakaumukseen liittyvissä syrjintäepäilyissä mukana on joissain tapauksissa hankausta eri taustoista tulevien henkilöiden kesken, ja yhdessä vastaksessa esitettiinepäily siitä, että henkilön irtisanomisen taustalla on eri uskontokuntaan kuuluminen. - -

Tilasto-osuudessa on niputettu uskonto, vakaumus ja (muu) mielipide yhteen. Kaikista syrjintäepäilyistä kertoineista palkansaajista tämän joukon kertoi syrjintäperusteeksi 8 %, ainoaksi syrjintäperusteeksi vain 2 %. Vertailuna esimerkiksi iän kertoi yhdeksi/ainoaksi syyksi 28/7 %, seksuaalisen suuntaumisen 6/1 % ja poliittisen toiminnan 4/0 %.

Työnantajille tehty kysely antoi samansuuntaisia tuloksia.

Katso myös selvitys kokonaisuudessaan.