18.9.2020

Kokoomus kääntyi kannattamaan ympärileikkauskieltoa

Aurajoen Kokoomusnuoret teki puoluekokouksella aloitteen, jonka mukaan alle 12-vuotiaiden poikien ympärilekkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä kielletään. Aloitteessa viitataan mm. oikeusasiamiehen ja tasa-arvovaltuutetun kantaan sekä itsemääräämisoikeuteen omaan kehoon kokoomuslaisena arvona.

Puoluhallitus muotoili aloitteeseen vastauksen, joka on varovainen mutta kuitenkin poikavauvojen ympärileikkauksen kieltävä:

Puoluehallitus tunnistaa ikärajan määrittelyn tarpeelliseksi mutta samalla korostaa, että sen määrittämisen tulisi tapahtua huolellisen asiantuntijavalmistelun pohjalta. Puoluehallitus joka tapauksessa pitää lähtökohtana, että poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen tulisi tapahtua pojan itsensä muodostaman tahdon perusteella. Säädöshankkeen yhteydessä on tärkeää samalla määritellä, miten voidaan antaa sitova suostumus ympärileikkauksen tekemiseen.

- -

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous

hyväksyisi aloitteen seuraavasti muutetulla ponsiosalla: hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan lainsäädäntötoimien käynnistämiseksi, jotta

1. poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen ehdottomana edellytyksenä on pojan itsensä omasta tahdostaan nimenomaisesti antama sitova suostumus;
2. suostumuksen vastainen tai ilman sitä suoritettu toimenpide tulee rikoksena rangaistavaksi sekä
3. mahdollinen lakiin kirjattava ikäraja määritellään huolellisen asiantuntijavalmistelun pohjalta.

Kokous hyväksyi puoluehallituksen esityksen yksimielisesti.

Muutos on merkittävä vuoden 2018 päätökseen, jossa esitettiin vain säädösten selkeyttämistä.

Sharia-tuomioistuinen kielto ym.

Puoluekokous hyväksyi myös Teljän kokoomuksen esityksen, jonka mukaan "puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että Sharia-laki, Sharia-tuomioistuimet ja kaikenlainen Sharia-lain harjoittaminen Suomessa olisi jatkossa kiellettyä ja rikosoikeudellisesti tuomittavaa erillisen lainsäädännön turvin."

Vastauksen mukaan mm. "Puoluehallitus toteaa, että kaikessa toiminnassa Suomessa, myös uskonnollisten yhdyskuntien toiminnassa, on noudatettava Suomen lainsäädäntöä. - - Lain vastaiset säännöt ja määräykset ovat mitättömiä jo nyt." ja kokous totesi vastauksen riittävän aloitteen johdosta.

Uskontoja ja uskonnonvapautta hieman sivuten tehtiin kokoukselle myös kaksi muuta aloitetta.

Toisessa niistä ehdotettiin tarkennettavaksi kiihotus kansanryhmää vastaan -pykälää. Puoluehallitus totesi mm. "Sananvapaus ei ole kuitenkaan siinä mielessä oikeutena ehdoton, etteikö sitä voitaisi lainsäädännöllä perustellusta syystä ydinalueensa ulkopuolelta rajoittaa. Tällaisia rajoituksia ovat muun muassa rikoslain säännökset koskien - - uskonrauhan rikkomista - -" ja ehdotti aloitteen hylkäämistä.

Tuhatkunta puolestaan ehdotti rangaistavaksi tarjota ns. eheytyshoitoa, jonka se kuvasi sanoin "- - uskomushoitoa, jolla seksuaalivähemmistöön kuuluvia yritetään uskonnollisin menoin 'eheyttää', eli muuttaa heteroseksuaaliseksi." Puoluehallitus esitti aloitteen hyväksyttäväksi.

Näihin kahteen aloiteeseen puoluekokouksella ei ollut yksimielistä kantaa, ja ne siirtyivät Kokoomuksen puoluevaltuuston käsittelyyn.

Katso myös kaikki aloitteet ja puoluehallituksen vastaukset.