11.9.2020

Uskonnonharjoitus rajataan pois koronarajoitusten alasta

Hallitus esittää tartuntautilakiin muutoksia koronapandemian vuoksi. Muutokset eivät suoraan rajoita mitään, mutta antavat viranomaisille nykyistä laajemmat valtuudet säädellä yhteiskunnan eri toimintoja epidemian rajoittamiseksi.

Esityksen mukaan uskonnonharjoitusta ei voitaisi rajoittaa samalla tavalla kuin elinkeinotoimintaa ja yhdistysten ym. ei-kaupallisia tilaisuuksia. Hallitus ilmeisesti katsoo tässä koskettavan uskonnonvapauden ns. ydinalueeseen, jota ei voi tavallisella lailla rajoittaa:

Myös uskonnollisen yhdyskunnan tiloissa järjestettävät ja uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen toimintaan liittyvät tilaisuudet ovat ehdotetun 58 h §:n otsikossa tarkoitettua muuta kuin elinkeinotoimintaa. Tällaisessa toiminnassa saattaa olla uskonnollisten yhdyskuntien osalta kyse myös uskonnonharjoittamisesta, joka kuuluu uskonnonvapauden ydinalueeseen sekä perustuslain 11 §:n että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklaa koskevan tulkintakäytännön mukaisesti.

Käytännössä rajauksen merkitys jäänee hyvin pieneksi. Jo aiemmin keväällä kävi selväksi, että lähes kaikki uskontokunnat päättivät omatoimisesti rajoittaa toimintaansa suositusten perusteella.

Merkitys jää periaatteelliseksi: miten painava pitää olla syyn, jotta esimerkiksi jumalanpalvelus voidaan kieltää. Vastausta tähän ei toistaiseksi ole olemassa, koska esimerkiksi nykyisen valmiuslain esityöt eivät käsittele asiaa.

Katso myös lausuntopyyntö ja esitys kokonaisuudessaan.