Uusin päivitys 5.10.2020: Pienuskontojen tuki nousee

Uskontokuntien tuki valtion talousarviossa 2021

13.8.2020: Ministeriön ehdotuksessa tuki ennallaan

Esitys valtion talousarvioksi 2021 on ennallaan uskontokuntien tuen osalta.

Evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoitus, jonka on tarkoitus korvata mm. hautaustoimen tappio, on noin 117 miljoonaa. Tämä perustuu suoraan lakiin, jonka perusteella rahoitusta kasvatetaan inflaatiota vastaavalla määrällä.

Ortodoksisen kirkon tuki kasvaa vastaavasti ja ylittää ensi vuonna 2,6 miljoonaa euroa. Merimieskirkon 134 000 ja pienuskontojen 524 000 esitetään pidettäväksi ennallaan. Uskontokuntien vuoropuhelun edistämiseen, käytännössä lähinnä USKOT-foorumille, esitetään edelleen 80 000 euroa.

Vuoden 2019 lopulla eduskunta ns. "joululahjarahoista" myönsi kaksi lisätukea: juutalainen seurakunta sai ylimääräiset 300 000 turvallisuutensa parantamiseen ja Vapaa-ajattelijain liiitto ry 30 000 uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistämiseen. Kumpaakaan summaa ei nyt ole talousarviossa mukana.

5.10.2020: Pienuskontojen tuki nousee

Budjettiriihessä nostettiin pienuskontojen tukea 300 000 euroa yhteensä 824 000 euroon. Lisäksi juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen esitetään kohdennettua 300 000 euron määrärahaa.

Muilta osin ei muutoksia ole. Indeksitarkistus tosin on laskettu 1,3 prosentista 1,2 prosenttiin. Valtion rahoitus Evankelis-luterilaiselle kirkolle jää näin niukasti alle 117 miljoonan euron, kun se aiemmassa laskelmassa olisi ollut hieman yli.