22.12.2020

Vihreiden eduskuntaryhmä esittää yhteistä katsomusainetta

Vihreän liiton eduskuntaryhmä ehdottaa uskontojen ja elämänkatsomustiedon (ET) korvaamista yhteisellä katsomusaineella, joka keskittyisi "erilaisten uskontojen ja elämänkatsomusten ymmärtämiseen". Ensivaiheena ryhmä ehdottaa, että nykyinen ET sallittaisiin myös uskontokuntiin kuuluvien valittavaksi aineeksi.

Vihreät ovat esittäneet samaa jo aiemmin. Nyt äänenpaino on jonkin verran miedompi: yhteinen katsomusaine on tavoite pitkällä tähtäimellä. Ensimmäinen askel olisi ET-opetuksen vapauttaminen ja välitavoite osittainen yhdistäminen, jossa käytännössä osa oppitunneista olisi yhteisiä.

Vastaavia ehdotuksia on aiemmin kritisoitu sillä, että uudesta oppiaineesta ei anneta tarkempaa kuvausta. Nyt tehdyssäkin tarkennetaan asiaa vain "Yhteinen katsomusopetus ei tarkoita sitä, että esimerkiksi kirkkohistorian opetuksesta luovuttaisiin. Kirkon roolin tunteminen osana länsimaista kulttuurihistoriaa on edelleen tärkeää kaikille oppilaille."

Vapaa-ajattelijat ovat arvioineet, että uusi katsomusaine olisi käytännössä nykyistä evankelis-luterilaista uskontoa kaikille. Perusteluna esitetään se, että samaan aikaan tarvittaisiin uuden aineen opettajia ja tämänhetkisiä uskonnon opettajia jäisi vaille nykyistä työtään. Osa uskontokuntien edustajista puolestaan vertaa yhteistä katsomusainetta kielenopetukseen, jossa yritettäisiin samalla tunnilla opettaa useita vieraita kieliä.

Muutosta puoltavat arvioivat yhteisen oppiaineen lisäävän dialogia eri katsomuksia kannattavien välillä. Myös säästösyyt mainitaan usein tässä yhteydessä, koska opetusryhmien määrä vähenisi.

Elämänkatsomustiedon avaamiselle sen sijaan on varsin laaja tuki. Kyselyssä sitä kannatti noin 80 % vastaajista. Juuri äitiyslomalle jäänut opetusministeri Li Andresson on kertonut kannattavansa muutosta osana laajempaa uudistusta.

Lue myös ehdotus kokonaisuudessaan.