15.11.2020

Kokoomusnuoret: yhteinen katsomusaine kaikille ja jumalanpilkkalaki pois

Kokoomusnuorten uudessa puolueohjelmassa todetaan "Jumalanpilkka tulee dekriminalisoida, kuitenkin siten, että laillinen uskonnon harjoittaminen säilyy turvattuna jatkossakin." Loppukommentti viitannee nykyisen uskonrauhan rikkominen -pykälän toiseen tekotapaan, joka kieltää jumalanpalveluksen häiritsemisen. Ilman erillistä pykälääkin meluaminen ja muu häirintä olisi ilkivaltana rangaistavaa.

Uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksesta ohjelmassa todetaan:

Uskontokuntakohtaisesta uskonnon opetuksesta luovutaan ja siirrytään kaikille yhteisen uskontotiedon opetukseen. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon erityisasema poistetaan peruskoulu- ja lukiolaeista.

Vastaavaa ovat esittäneet muutkin puolueet ja niiden nuorisojärjestöt. Vastustavia kantoja ovat esittäneet toisaalta uskontokunnat jotka pelkäävät oman oppiaineensa puolesta, toisaalta vapaa-ajattelijat jotka arvioivat yhteisen katsomusaineen olevan muodollisesti neutraali mutta tosiasiallisesti nykyisen luterilaisen uskonnon opetusta kaikille.

Lue myös ohjelma kokonaisuudessaan.