Uutisarkisto 2007

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

1.2.2007: Vapaa-ajattelijoiden pilakuvista ei syytettä
Apulaisvaltakunnansyyttäjän ratkaisun mukaan Vapaa-ajattelijain liitto ry:n WWW-sivulla olleista pilakuvista ei nosteta syytettä. Ratkaisussa vedotaan mm. sananvapauteen ja oikeuteen kritisoida pilkan ja satiirin keinoin yhteiskunnallista valtaa käyttäviä kirkkoja.

12.2.2007: 600. ehdokas vastasi vaalikoneeseen
Vaalikoneessa on nyt 600 vastaajaa, joista 465 nykyisistä eduskuntapuolueista. Kysymykset ovat jakaneet sekä puolueita että ehdokkaita puolueiden välillä.

13.2.2007: Perustuslakivaliokunta sallii valtionkirkkojen lehtien ilmaisjakelun
Perustuslakivaliokunta kannattaa valtionkirkoillekin vapautta levittää uskontoa ilmaisjakelulehtien avulla. Samalla valiokunta epäsuorasti kritisoi Eduskunnan oikeusasiamiehen kesällä 2006 tekemää ratkaisua.

25.3.2007: Jehovan todistajien vapauttaminen asevelvollisuudesta
Puolustusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esitys uudeksi laiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuudesta.

25.3.2007: Vaalikoneessa 655 ehdokasta, 25 pääsi Eduskuntaan
Vaalikoneeseen vastasi 655 henkilöä eli kolmannes ehdokkaista. Eduskuntaan heistä pääsi 25. Vaalikonetta käytettiin lähes 20000 kertaa.

29.4.2007: Hovioikeus sallii poikien ympärileikkauksen
Turun hovioikeus on kumonnut käräjäoikeuden tuomion, jossa ympärileikkauksesta määrättiin korvauksia. Koko päätös on luettavissa.

2.5.2007: Vapaa-ajattelijat ja humanistit: uskonnollinen täysi-ikäisyys alemmas
Vapaa-ajattelijain liiton ja Humanistiliiton yhteisessä aloitteessa esitetään uskonnollisen täysi-ikäisyyden rajaa laskettavaksi 15 vuoteen. Nykyinen raja on 18 vuotta. Perusteluna aloitteessa on mm. tilastoja, joiden mukaan suuri osa valtionkirkoista eroavista on juuri 18 täyttäneitä.

23.5.2007: Vasemmistonuoret: kouluihin kaikille yhteinen katsomusaine
Vasemmistonuoret esittää kouluihin nykyisen uskontojen ja ET:n opetuksen sijaan kaikille yhteistä katsomusainetta.

18.6.2007: Poikien ympärileikkaukset korkeimman oikeuden käsittelyyn
Korkein oikeus on odotetusti myöntänyt valitusluvan jutussa, joka koski pojan ympärileikkausta. Aiemmin käräjäoikeus antoi "melkein tuomion" eli vapautti rangaistuksesta mutta määräsi korvauksia, hovioikeus taas vapautti syytetyn kokonaan.

18.6.2007: Vasemmistoliitto haluaa purkaa valtionkirkkojen erityisaseman
Vasemistoliiton puoluekokous hyväksyi uuden periaateohjelman. Uskontoa ja valtionkirkkoa koskeva kohta hyväksyttiin luonnoksen mukaisena, eli Vasemmistoliitto ilmoittaa selvästi tavoitteekseen valtionkirkkojen erottamisen valtiosta.

3.7.2007: Euroopan neuvosto valtionkirkoista ja jumalanpilkkalaeista
Euroopan neuvosto suosittelee jumalanpilkkalakien kumoamista. Neuvosto toteaa myös, että kirkon ja valtion ero on yksi "Euroopan yhteisistä, kansalliset erot ylittävistä arvoista", mutta Suomen edustajat vesittivät suosituksen kirkon ja valtion erottamisesta.

13.7.2007: Kaksi uutta oikeusasiamiehen ratkaisua sivustolla
Sivustolle on lisätty kaksi uutta Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisua. Ratkaisu 756/4/05 käsittelee uskonnonharjoitusta vankilassa ja ratkaisu 1751/4/04 tapausta, jossa luterilaisen perheen lapsi oli sijaishuollossa helluntailaisessa perheessä.

3.8.2007: Uskontokuntien tuki entisellään 2008 talousarviossa
Valtion talousarvio vuodelle 2008 on uskontokuntien valtiontuen osalta käytännössä samanlainen kuin vuodelle 2007.

16.8.2007: Kantelu yhteisöveron jakamisesta vain valtionkirkoille
Valtioneuvoston oikeuskanslerille on tehty kantelu, koska valtion tukea myönnetään evankelis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle, mutta ei muille uskonnollisille yhdyskunnille.

31.8.2007: EIT äänin 9-8: Norjan uskontotieto loukkaa uskonnonvapautta
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on päättänyt, että Norjan kouluissa annettavasta uskontotiedosta on myönnettävä vapautus kokonaisuudessaan. Norjassa olleen käytännön mukaan vapautuksen on saanut vain osasta aineen tunteja. EIT kuitenkin katsoo, että oppiainetta kokonaisuudessaan voidaan pitää kristinuskon opetuksena.

18.9.2007: Muhammed eläimiinsekaantujana - syyte jumalanpilkasta
Tunnettu internet-häirikkö on saanut syytenipun tekemistään WWW-sivuista. Kunnianloukkausten seassa on syytteet myös jumalanpilkasta ja kiihotuksesta kansanryhmää kohtaan.

25.10.2007: Siviilipalveluslaista hallituksen esitys työryhmän mietinnön mukaisesti
Valtionkirkkojen seurakuntien erityisasema siviilipalveluspaikkoina poistuu. Hallituksen esitys seuraa tässä jo aiemmin uutisoitua työryhmämietintöä.

9.11.2007: Kävijäkyselyn tulokset
Lyhyeen kävijäkyselyyn vastasi kuukaudessa vain 10 kävijää. Tulokset noudattivat edellisen kyselyn linjoja.

20.11.2007: Oikeusasiamies: Kansalaissodassa kuolleiden siunaaminen laillista
Eduskunnan oikeusasiamies toteaa, että siunaustilaisuudet kansalaissodassa kuolleiden muistoksi eivät ole lainvastaisia.

21.11.2007: Perustuslakivaliokunta: siviilipalvelukseen uskontokuntiin vain suostumuksella
Perustuslakivaliokunta esittää, että siviilipalveluslakiin otettaisiin nimenomainen kielto määrätä siviilipalvelusta suorittamaan muualle kuin kunnille ja valtiolle ilman siviilipalvelusmiehen omaa suostumusta. Käytäntö on jo nyt tällainen.

28.11.2007: Kokoomusnuoret: 15-vuotiaille oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan
Kokoomusnuoret kannattaa uskonnollisen täysi-ikäisyyden rajan laskemista 15 vuoteen.

13.12.2007: Pienuskonnoille 200 000 euron valtiontuki talousarvioon
Valtiovarainvaliokunta esittää 200 000 euron varaamista muiden uskontokuntien kuin valtionkirkkojen tukemiseen. Esimerkiksi Jehovan todistajien osuus tulisi olemaan noin 58 500 euroa.

20.12.2007: Jehovan todistajien asevelvollisuus, työryhmä selvitti vaihtoehtoja
Jehovan todistajien vapauttamista selvittävä työryhmä ei antanut lakiesitystä, vaan esitteli useita vaihtoehtoja. Esityksessä pohdittiin mm. nykytilanteen jatkamista, vapautuslain kumoamista tai vapautuslain laajentamista koskemaan muitakin katsomusryhmiä.