Uutisarkisto 2021

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

14.1.2021: Vapaa-ajattelijat: Vankilapappien palkkakulut valtiolta kirkolle
Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että vankilapappien palkkaa ei enää maksettaisi valtion varoista. Perustelujen mukaan tämä olisi yhdenvertaista.

1.2.2021: Sivistysvaliokunta: yhtenäiset koronarajoitukset myös uskontokunnille
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että koronan torjumiseksi voitaisiin kirkkoja, moskeijoita yms. pakottavassa tapauksessa määrätä suljettavaksi samalla tavoin kuin muitakin tiloja.

17.2.2021: Mahdolliset koronarajoitukset mm. uskontokunnille päätettiin
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti päätettiin, ettei kirkkoja, moskeijoita yms. voi määrätä suljettavaksi täysin samalla tavoin kuin muita tiloja. Käytännössä ero on vähäinen, koska mm. uhkasakko on mahdollinen myös uskontokunnille.

3.3.2021: Väitöskirja kirkon autonomiasta suhteessa valtioon 1965-2019
Väitöskirja tutkii miten Evankelis-luterilainen kirkko on tulkinnut sisäistä autonomiaansa edellisen puolen vuosisadan aikana. Epäsuorasti se kertoo laajemminkin uskonnonvapautta sivuavista aiheista.

25.3.2021: Sulkutilassa sallitaan sielunhoidon vuoksi tapaaminen
Hallitus esittää, että yksilöllinen sielunhoito olisi pätevä syy liikkumiselle myös liikkumisrajoituksen aikana. Sen sijaan jumalanpalvelukseen osallistuminen ei sellainen olisi.

31.3.2021: Keskustelu koronarajoituksista jatkuu
Osa mm. Evankelis-luterilaisen kirkon piispoista on huolissaan uskonnonvapauden heikentymisestä koronarajoitusten vuoksi. Perustuslakivaliokunta ei nähnyt ongelmia tämän osalta, mutta muutoin kritisoi hallituksen esityksen peruslinjauksia.

13.4.2021: Hallinto-oikeus: Alaikäisellä ei lupaa erota uskontokunnasta itsenäisesti
Hallinto-oikeus totesi, että uskonnonvapauslain alaikäisiä koskeva pykälä ei ole ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Näin ollen alle 18-vuotias ei voi erota uskonnollisesta yhdyskunnasta ilman huoltajiensa lupaa.

30.4.2021: Opetushallitus uusii ohjeet koulujen uskonnollisista tilaisuuksista
Opetushallitus esittää pieniä tarkennuksia. Erityisesti uskonnollisia tilaisuuksia ei voi luonnoksen mukaan lainkaan järjestää, ellei tarjolla ole neutraalia vaihtoehtoa. Opetusministeriö esittää, että uskonnollisista tilaisuuksia kouluajalla luovutaan kokonaan.

4.5.2021: Oikeusasiamies: Uskonnollisesta sotilasvalasta voi luopua
Oikeusasiamies toteaa puolustusministeriölle, että valtion neutraalisuusperiaatteen johdosta tulisi pohtia onko uskonnollinen sotilasvala edelleen perusteltua.

5.5.2021: Vaalikone avautui
Kuntavaaleja 2021 koskeva vaalikone on avautunut. Toistaiseksi vastanneita ehdokkaita on vain noin 700.

21.5.2021: Vaalikone erottaa puolueita ja ehdokkaita
Vaalikoneeseen vastanneet 1700 ehdokasta paljastavat selviä eroja puolueiden välillä. Esimerkiksi säännöllisiä koululaisjumalanpalveluksia kannattaa noin 75 % Keskustan ehdokkaista, SDP:n ehdokkaista puolestaan 30 %.

27.5.2021: Koronarajoitukset ja Espoon kotikirkko eduskunnassa
Lainvastaisesta kokoontumisesta jumalanpalvelukseen tuli sakot. Kansanedustajien Päivi Räsänen ja Antero Laukkanen kirjallisessa kysymyksessä moitittiin viranomaisten epäselvää ohjeistusta.

22.6.2021: Viharikosten motiiveista 2. yleisin uskonto tai katsomus
Selvityksen mukaan kiihotuksessa kansanryhmää vastaan motiivi oli uskonto tai katsomus yhtä usein kuin etninen tausta. Sen sijaan koventamisperusteena muussa rikoksessa uskonto oli hyvin harvoin.

23.6.2021: Vaalikoneen tulokset
Vaalikonevastausten analyysi paljastaa selkeitä eroja iän, sukupuolen ja paikkakunnan mukaan. Esimerkiksi vanhemmat ehdokkaat veisivät oppilaat säännöllisesti koululaisjumalanpalvelukseen nuoria ehdokkaita todennäköisemmin.

24.6.2021: Uusi yhdistys sanan- ja uskonnonvapautta puolustamaan
Suomeen on perustettu uusi yhdistys, jonka tarkoitus on "edistää ja valvoa sanan- ja uskonnonvapauden toteutumista Suomessa, erityisesti vapautta ilmaista ja harjoittaa julkisesti ja yksityisesti sekä yhteisöllisesti Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa - -"

27.6.2021: Oikeusasiamies: Seurakuntakeskuksen käyttö "ei ongelmatonta" TE-keskuksen tilaisuudessa
Oikeusasiamiehen mukaan "Tietyn uskonnonharjoittajan tilan käyttäminen valtiovallan toiminnassa voidaan periaatteessa nähdä jännitteisessä suhteessa neutraalisuusvaatimukseen." Selvää rajanvetoa ratkaisussa ei kuitenkaan ole.

1.7.2021: Perusoikeusbarometri mittasi asenteita vähemmistöihin
Kyselyn perusteella muslimi naapurina tuntuisi epämiellyttävältä 38 prosentin mielestä. Vertailuksi luku oli 53 % romanien ja 11 % homoseksuaalien osalta.

3.7.2021: Vapaa-ajattelijoiden koulukysely: mm. ET-opetuksessa ongelmia
Kyselyn perusteella ongelmia oli runsaasti myös uskonnollisissa tilaisuuksissa. Joissakin tapauksissa tunnustuksetonta vaihtoehtoa ei ollut lainkaan, toisissa se oli selkeästi huonompi ja/tai sen sisällöstä ei kerrottu selkeästi.

5.7.2021: Sisäministeriöltä raportti uskontokuntien tilojen turvallisuuden parantamisesta
Vain 33 % juutalaisista koki olonsa turvalliseksi uskonnollisen tilan lähellä. Muslimeilla luku oli suurempi, kristityillä suurin. Näiden perusteella ministeriö suosittelee mm. turvallisuuskoulutusta uskontokunnille.

9.7.2021: Jumalanpilkka taas keskusteltavana
Oikeusoppineet kumoaisivat jumalanpilkkalain. Kansanedustajien enemmistön kanta on epäselvä. Lakimuutosta tuskin tapahtuu muutoin kuin osana laajempaa rikoslain uudistusta.

14.8.2021: Valtion talousarvioesityksessä ei yllätyksiä
Valtiovarainministeriön esityksessä valtion talousarvioiksi ei ole suuria muutoksia. Juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen suunnattu täsmäavustus on puolitettu 150 tuhanteen euroon.

19.8.2021: Katsomusaineiden opetusta selvitetään
Opetusministeriö on tilannut selvityksen uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksesta. Se odottaa "vaihtoehtoisia esityksiä katsomusaineiden uudistamistarpeista ja toteuttamistavoista entistä monimuotoisemmassa yhteiskunnassa."

26.8.2021: Elämänkatsomustiedon avaamisesta kansalaisaloite
Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että elämänkatsomustiedon opiskelu sallittaisiin kaikille, mukaanlukien Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat. Nykyään valinnanvapaus on olemassa vain toiseen suuntaan.

31.8.2021: Eutanasiasta raportti, lääkärin omantunnonvapaus
Eutanasiaa selvittänyt työryhmä toteaa, että jos eutanasia sallitaan, tulee lääkäreillä ja hoitajilla olla omantunnonvapauteen pohjautuva oikeus kieltäytyä eutanasian toteuttamisesta.

1.09.2021: Koronatukea uskonnollisille kesätapahtumille
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa yhteensä enintään 1,5 miljoonaa euroa uskonnollisia kesätapahtumia järjestäville toimijoille, joiden maksuvalmius on heikentynyt koronarajoitusten vuoksi.

27.09.2021: Budjettiesitys 2022 noudattaa ministeriön esitystä
Uskontokuntien tuki hallituksen esityksessä noudattaa käytännössä suoraan ministeriön ehdotusta. Ainoastaan indeksitarkistusta on nostettu 0,1 %-yksikköä.

4.10.2021: Kansalaisaloitteella ET-opetuksen vapauttamisesta 10 000 kannattajaa
Kansalaisaloite, jolla sallittaisiin elämänkatsomustiedon opiskelu myös uskontokuntiin kuuluville on saanut 10 000 kannatusilmoitusta.

22.10.2021: Muslimit terveydenhuollon asiakkaina -opas
Yliopiston kurssilla tehty uusi opas neuvoo muslimin kohtaamiseen. Tärkein asiantuntija on potilas itse, koska islamin sisällä on paljon erilaisia uskontulkintoja.

25.10.2021: Oikeusasiamies: Palvelutalon radio voitava sammuttaa hartauden ajaksi
Oikeusasiamies toteaa, että asukkaan on voitava sulkea keskusradio omasta huoneestaan. Ei käy, että hartauden välttääkseen vammaisen tulee siirtyä pois omasta kodistaan.

13.11.2021: Kirkon sisällä kiistaa tunnustuspykälän paikasta
Evankelis-luterilainen kirkko ehdottaa tiukan äänestyksen jälkeen, että kirkkolaissa säilyy tunnustuspykälä joka kertoo mihin uskontunnustuksiin kirkko sitoutuu. Eduskunnan perustuslakivaliokunta lähes vaati aiemmin pykälän siirtämistä kirkkojärjestykseen.

19.11.2021: Varhaiskasvatussuunnitelmat muuttuvat vähän
Päiväkotien erikseen mainituissa yhteistyökumppaneissa on jatkossa yleisesti katsomukselliset yhteisöt, ei vain seurakunnat, ja katsomuskasvatuksen mainitaan nimenomaisesti olevan yleissivistävää. Käytännössä muutokset ovat pieniä.

29.11.2021: Asevelvollisuuskomitea mainitsi myös uskonnot
Asevelvollisuuden kehittämistä selvittänyt työryhmä mainitsi myös mm. sotilaspappien aseman. Kommentteja mihinkään suuntaan se ei esittänyt.

12.12.2021: Valtiovarainvaliokunnalta rahaa mm. juutalaisen seurakunnan turvallisuuteen
Valtiovarainvaliokunta teki kolme uskontoihin ja uskonnonvapauteen liittyvää muutosta. Lisärahaa saavat juutalainen seurakunta turvallisuuden parantamiseen, vapaa-ajattelijat uskonnonvapauden edistämiseen ja Lintulan luostari matkailun kehittämiseen.

13.12.2021: Ihmisoikeuspoliittinen selonteko mainitsee uskonnonvapauden
Uskonto ja vakaumus ei ole selonteossa merkittävässä roolissa. Uutta on lähinnä uskonnottomien maininta erikseen.

16.12.2021: Perustuslakivaliokunta: Kirkkotila ei mahdoton koulun juhlan pitopaikaksi
Perustuslakivaliokunta vastaa oikeusasiamiehen varsin jyrkkään kantaan, jonka mukaan kirkkotila olisi lähes mahdoton koulun yhteisten juhlien pitopaikaksi. Valiokunnan mukaan se on sallittua ainakin, jos muuta tilaa ei ole saatavilla ja juhla muuten ei ole uskonnollinen.