Uutisarkisto 2021

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

14.1.2021: Vapaa-ajattelijat: Vankilapappien palkkakulut valtiolta kirkolle
Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että vankilapappien palkkaa ei enää maksettaisi valtion varoista. Perustelujen mukaan tämä olisi yhdenvertaista.

1.2.2021: Sivistysvaliokunta: yhtenäiset koronarajoitukset myös uskontokunnille
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että koronan torjumiseksi voitaisiin kirkkoja, moskeijoita yms. pakottavassa tapauksessa määrätä suljettavaksi samalla tavoin kuin muitakin tiloja.

17.2.2021: Mahdolliset koronarajoitukset mm. uskontokunnille päätettiin
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti päätettiin, ettei kirkkoja, moskeijoita yms. voi määrätä suljettavaksi täysin samalla tavoin kuin muita tiloja. Käytännössä ero on vähäinen, koska mm. uhkasakko on mahdollinen myös uskontokunnille.

3.3.2021: Väitöskirja kirkon autonomiasta suhteessa valtioon 1965-2019
Väitöskirja tutkii miten Evankelis-luterilainen kirkko on tulkinnut sisäistä autonomiaansa edellisen puolen vuosisadan aikana. Epäsuorasti se kertoo laajemminkin uskonnonvapautta sivuavista aiheista.

25.3.2021: Sulkutilassa sallitaan sielunhoidon vuoksi tapaaminen
Hallitus esittää, että yksilöllinen sielunhoito olisi pätevä syy liikkumiselle myös liikkumisrajoituksen aikana. Sen sijaan jumalanpalvelukseen osallistuminen ei sellainen olisi.

31.3.2021: Keskustelu koronarajoituksista jatkuu
Osa mm. Evankelis-luterilaisen kirkon piispoista on huolissaan uskonnonvapauden heikentymisestä koronarajoitusten vuoksi. Perustuslakivaliokunta ei nähnyt ongelmia tämän osalta, mutta muutoin kritisoi hallituksen esityksen peruslinjauksia.

13.4.2021: Hallinto-oikeus: Alaikäisellä ei lupaa erota uskontokunnasta itsenäisesti
Hallinto-oikeus totesi, että uskonnonvapauslain alaikäisiä koskeva pykälä ei ole ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Näin ollen alle 18-vuotias ei voi erota uskonnollisesta yhdyskunnasta ilman huoltajiensa lupaa.