1.7.2021

Perusoikeusbarometri mittasi asenteita vähemmistöihin

Perusoikeusbarometri selvitti koko väestön ja eräiden vähemmistöjen asenteita (muihin) vähemmistöihin.

Ajatus muslimista naapurina tuntuisi epämiellyttävältä 38 prosentin mielestä. Vertailuksi sama luku oli 53 % romanien ja 11 % homoseksuaalien osalta.

Käänteisesti arabiaa äidinkielenään puhuvista esimerkiksi ajatusta homoseksuaalista naapurina piti epämiellyttävänä 54 %. Koska arabiaa puhuvista iso osa oli muslimeja, tämän voisi olettaa kertovan muslimien asenteista; toisaalta venäjää puhuvat olivat yhtä kielteisiä.

Juutalainen naapurina tuntuisi epämiellyttävältä noin 10 prosentista vastaajia. Joukosta erottuivat ruotsinkieliset, joista vain 3 % piti ajatusta epämukavana. Ajatus perheenjäsenen avioliitosta juutalaisen kanssa oli epämiellyttävä noin viidennekselle koko väestöstä, arabiaa puhuvista 30 prosentille.

Barometrissa kysyttiin myös luottamusta viranomaisiin. Valtion toiminta arvioitiin yleensä varsin hyväksi eikä vastaajaryhmistä mikään noussut selvästi esiin. Esimerkiksi kysymykseen "Kuinka usein mielestäsi poliisi yleensä kohtelee ihmisiä kunnioittavasti Suomessa?" vain muutama prosentti vastasi "ei koskaan" tai "harvoin".

Lue barometri kokonaan.