Elämänkatsomustiedon avaamisesta kansalaisaloite

Uusin päivitys 4.1.2022: 25 000 allekirjoittanut

26.8.2021: Aloite avattu

Elämänkatsomustiedon avaamisesta on tehty kansalaisaloite. Tällä hetkellä katsomusaineen valinta on epäsymmetrisesti sidottu uskonnolliseen asemaan: jokainen voi valita enemmistön uskonnon eli käytännössä evankelis-luterilaisen opetuksen, mutta enemmistökirkon jäsen ei voi valita muuta katsomusainetta.

Aloitteessa on perustelujen mukaan kysymys oppilaiden yhdenvertaisuudesta. Perusteluissa viitataan myös mm. Lukiolaisten liiton ja lapsiasiainvaltuutetun kannanottoihin sekä kyselyyn, jonka mukaan noin 80 % suomalaisista kannattaa tätä muutosta.

Ensimmäisen päivän aikana aloite sai 1500 allekirjoitusta. Se etenee eduskunnan käsittelyyn jos puolen vuoden aikana 50 000 ihmistä kannattaa sitä.

Kansalaisaloitteen muodollinen aloittaja on aina yksi tai useampi yksityishenkilö. Käytännössä merkittävien aloitteiden taustalla on useimmiten jokin järjestö. Tässä aloittajat ovat Vapaa-ajattelijain liiton toimijoita.

Aloite kokonaisuudessaan.

Arviointia

Aloite on sinänsä kannatettava. Valtion asia ei ole pakottaa tekemään valintoja nippuna; on kansalaisen oma asia näkeekö hän mielekkäänä esimerkiksi kastattaa lapsensa Evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja laittaa heidät elämänkatsomustiedon opetukseen.

Aloitteessa ei eroteta peruskoulua ja lukiota. Käytännössä kysymys lienee lukiossa merkittävämpi. 16-vuotias lukiolainen valitsee itse muut valinnaisaineensa ja sen hakeeko lainkaan lukioon, mutta ei voi valita katsomusainettaan jos kuuluu Evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja huoltajat eivät anna lupaa erota siitä.

Aloitteessa mainitaan vain ET-opetuksen avaaminen. Voi kysyä tulisiko muitakaan katsomusaineita rajata: jos Ortodoksiseen kirkkoon kuuluva opiskelija haluaa opiskella katolista uskontoa, ei tämänkään kieltämiseen ole syytä.

4.10.2021: 10 000 allekirjoittanut

Aloite saavutti tänään kymmenen tuhannen allekirjoituksen rajan. Aikaa keräämiseen on kulunut 40 päivää, ja jäljellä on 139 päivää. Tasaisella vauhdilla aloite ehtii saavuttaa tarvittavat 50 000 kannattajaa, mutta käytännössä vauhti harvoissa aloitteissa on tasainen.

Vertailun vuoksi vuoden 2015 kansalaisaloite yhteisestä katsomusaineesta kouluihin keräsi noin 13 500 allekirjoitusta.

4.1.2022: 25 000 allekirjoittanut

Kansalaisaloite on saavuttanut puolet tarvittavasta kannattajamäärästä eli 25 000 allekirjoitusta.

Keräysaikaa on jäljellä noin seitsemän viikkoa. Teoreettisella tasaisella vauhdilla aloite ei saisi nimiä riittävästi. Käytännössä aloitteet ovat usein puolivälin saavuttamisen jälkeen keränneet nimiä entistä nopeammin.

Mikäli aloite päätyy eduskuntaan ja tulee hyväksytyksi, se tullee voimaan syyslukukauden 2023 alusta.

Lopputulos

Aloitteen määräaika päättyi 20.2.2022. Aloite sai 30 000 kannatusilmoitusta, eli se ei etene eduskunnan käsittelyyn.