3.7.2021

Vapaa-ajattelijoiden koulukysely: mm. ET-opetuksessa ongelmia

Vapaa-ajattelijain liitto teki keväällä kyselyn, jossa kysyttiin elämänkatsomustiedosta ja koulujen uskonnollisista tilaisuuksista. Iso osa vastauksista kertoi elämänkatsomustiedon opetuksessa olevan ongelmia.

Vastausten perusteella koulujen uskonnollisille tilaisuuksille ei ole ollut välttämättä vaihtoehtoa lainkaan, tai se on ollut puutteellinen ja/tai tiedotus on ollut huonoa:

”Olen kertonut koululle, että seurakunnan aamunavauksille pitää järjestää verrannollinen tilaisuus ja niiden sisältö pitää olla tiedossa. Mikään ei muuttunut. Lapsi odottaa kokoontumistilan ulkopuolella, kun muilla tuo tilaisuus.”

”Vaihtoehtotilaisuuden sisällöstä ei edelleenkään mitään tietoa.”

”Vaihtoehtoista tilaisuutta ei ole suunniteltu ajoissa ja sen sisältöä ei osata kunnolla kertoa”

”Rehtorin kuuluttaessa joulukirkkoon menemisestä, on sivulauseessa todettu, että niillä, joilla on asian kanssa ONGELMIA, voivat mennä luokkaan se ja se.”

”Lapsi kertoi, että kirjastoreissu peruuntui huonon sään ja sateen vuoksi. Kirkkoreissua ei sen sijaan peruttu tästä syystä. Molempiin paikkoihin yhtä pitkä matka ja molempiin mennään kävellen.”

Kirjoituksessa muistutetaan, että kyseessä ei ole selkeä otos, eikä näin ollen yleistyksiä voi tehdä. Todennäköistä on, että helpommin vastaavat ne joiden kouluissa on ongelmia. Tästä huolimatta vastauksissa selvinneiden ongelmien lukumäärä kertoo, ettei kyseessä ole vain muutama yksittäinen tapaus.

Ks. myös artikkeli kokonaisuudessaan.