5.7.2021

Sisäministeriöltä raportti uskontokuntien tilojen turvallisuuden parantamisesta

Sisäministeriö teki marras-joulukuussa 2020 kyselyn uskonnollisten yhteisöjen jäsenille heidän kokemistaan turvattomuuden tunteista. Vaikka kysely oli suunnattu kaikille, siihen vastasivat käytännössä vain juutalaiset, kristityt ja muslimit.

Turvallisuuden tunteessa oli selviä eroja: kristityistä vastaajista 93 % koki olonsa turvalliseksi uskonnollisten tilojensa lähellä, juutalaisista vain 33 %. Puoliväliin jäi muslimit, joiden lukema oli 69 %. Tulokset voivat olla vinoja, jos muita enemmän ovat vastanneet ne jotka tuntevat olonsa turvattomaksi.

20 % vastaajista oli kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa uskonnollisessa tilassaan tai sen lähellä. Fyysistä väkivaltaa kokeneita oli alle kymmemen vastaajaa.

Osin kyselyn perusteella ministeriön työryhmä laati raportin, jossa esitettiin suosituksia tilojen turvallisuuden parantamiseen. Esimerkiksi yhteisöjen tilojen sijainti ja käyttötarkoitus tulisi olla poliisin tiedossa.

Yhteisöille ehdotetaan säännöllisiä sisäisiä koulutuksia. Esimerkiksi pelastusharjoituksia ja uhkaavan henkilön kohtaamiseen liittyviä harjoituksia tulisi järjestää säännöllisesti.

Työryhmä suosittelee myös valtionrahoituksen osoittamista eniten uhkaa kokevien yhteisöjen turvallisuuden parantamiseen.

Ks. myös kyselyn tulokset ja raportti kokonaisuudessaan.