Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet muuttuvat

19.11.2021: Luonnoksessa vähäistä maallistumista

Opetushallitus uusii päiväkoteja ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet. Muutoksen taustalla on muutos, jossa suoraan lakiin kirjattiin yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kolmiportainen malli. Samassa yhteydessä myös uskontoja ja katsomuksia koskevia kohtia muutetaan vähän.

Laajempi muutos tapahtui jo aiemmin, kun laista 2015 poistui uskontokasvatus päiväkotien tehtävistä ja paria vuotta myöhemmin uskonnollinen sitouttamattomuus lisättiin säädöksiin.

Nyt esitetyssä muutoksessa sitouttamattomuutta vahvistaa maininta, jonka mukaan "Katsomuskasvatus on yleissivistävää ja sitä toteutetaan osana varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa."

Erikseen mainittuna esimerkkinä yhteistyötahoista on aiemmin mainittu seurakunnat, ehdotuksen mukaan jatkossa laajemmin katsomukselliset yhteisöt. Edelleen ensisijaisesti tutustuttaisiin lapsiryhmässä esillä oleviin katsomuksiin, mutta nyt mainitaan erikseen "Lasten kanssa voidaan tarkastella myös laajemmin heidän ympärillään olevia uskontoja ja katsomuksia."

Iso muutosta ehdotus ei tee. Edelleen esimerkiksi kirkkokäyntejä ei ole pakko järjestää, mutta se on sallittua. Niille on oltava neutraali vaihtoehtoinen tilaisuus, ja jokaisen lapsen vanhemmat voivat valita kumpaan lapsi osallistuu. Tilanne on ollut tämä jo pidempään, ja vuonna 2018 todettiin nimenomaisesti ettei uskonnollisia tilaisuuksia "suositella eikä kielletä".

Ehdotus kokonaisuudessaan löytyy lausuntopalvelusta.