Vaalikone uskonnonvapaudesta

Viimeisin päivitys Vaalikoneen tulokset

5.5.2021: Vaalikone avautui

Sivulle on avattu vaalikone kuntavaaleihin 2021.

Toistaiseksi vastanneita ehdokkaita on vain noin 700. Ehdokkaat voivat vielä vastata ennakkoäänestyksen alkuun saakka.

Vastauslinkit lähetettiin kaikille rekisteröidyille puolueille 14.4.2021. Teknisistä rajoituksista johtuen tämä vaalikone ei sisällä valitsijayhdistysten asettamia ehdokkaita.

21.5.2021: Vaalikone erottaa puolueita ja ehdokkaita

Vaalikoneeseen on nyt vastannut noin 1700 ehdokasta. Vastaukset paljastavat selviä eroja sekä puolueiden välillä että saman puolueen ehdokkaiden välillä.

Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton vastausjakaumat ovat lähes identtisiä; puhe "punavihreistä" yhtenä lohkona pätee ainakin tässä. Varsin lähellä toisiaan ovat myös Kokoomus ja RKP. Muutoin kaikki eduskuntapuolueet erottuvat toisistaan ainakin osassa kysmyksiä.

Vastaukset puolueittain noudattavat hyvin edellisten eduskuntavaalien vaalikonetta. Esimerkiksi niiden osuus, joiden mielestä jumalanpalvelus ei kuulu peruskoulun toimintaan, korreloi 90-prosenttisesti vaalien välillä.

Vuosittaista koululaisjumalanpalvelusta kannattaa kolme neljästä Keskustan, kaksi kolmesta Perussuomalaisten, puolet Kokoomuksen ja vajaa kolmannes SDP:n ehdokkaista. Vasemmiston ja Vihreiden puolelta kannattajia löytyy noin 10 %, kun taas Kristillisdemokraateista lähes kaikki ovat tällä kannalla.

Huivien suhteen kaikissa isoissa puolueissa enemmistö sallisi päiväkodin työntekijälle huivin, joka ei peitä kasvoja. Myös kasvot peittävän hyväksyisi noin 30 % Vasemmiston ja Vihreiden ehdokkaista. Perussuomalaiset on tässä toinen ääripää, heidän ehdokkaistaan 40 % kieltäisi huivin kokonaan.

23.6.2021: Vaalikoneen tulokset

Vaalikoneeseen vastasi 1756 ehdokasta. Absoluuttisesti eniten suurista puolueista vastasi Perussuomalaiset, suhteessa ehdokasmäärään se oli kolmantena Kristillisdemokraattien ja Vasemmistoliiton jälkeen. Vähiten vastausintoa oli Keskustan ehdokkailla.

Kysymyksessä siitä, tuleeko lapset viedä säännöllisesti koululaisjumalanpalvelukseen, löytyy eroja iän, sukupuolen ja kunnan mukaan. Perussuomalaisten, SDP:n ja Kokoomus+RKP -yhdistelmän ehdokkaissa 50 vuotta täyttäneissä tätä kannattaa noin 10-20 %-yksikköä useampi kuin nuoremmissa. Samanlainen ero on myös paikkakunnan mukaan, pääkaupunkiseudun ehdokkaat ovat muita enemmän kirkon ja koulun eron kannalla. Naisehdokkaat Perussuomalaisissa veisivät oppilaita kirkkoon useammin kuin miehet, SDP:ssä tilanne on päinvastainen, ja Kokoomuksen ja RKP:n ehdokkaissa eroa sukupuolten välillä ei ole.

(Muissa puolueissa vastausmäärät ja vastausten jakauma ei anna mahdollisuutta tehdä vastaavaa analyysiä.)

Kaikkiaan ehdokkaiden vastaukset vastaavat hyvin eduskuntavaalikoneista saatuja tuloksia.

Konetta käytettiin varsinaisesti koneena melko vähän. Sen sijaan moni tarkisti muutaman ehdokkaan vastaukset, ilmeisesti haettuaan ensin muuta kautta muutaman sopivan ehdokkaan. Koneen käyttäjistä esimerkiksi jumalanpalvelukset peruskoulun ohjelmaan halusi 35 %.

Koneen kaikki tiedot ovat saatavilla raakadatana. Taulukkomuotoista tietoa voi tutkia itse esimerkiksi Microsoft Excel- tai LibreOffice Calc -ohjelmalla.