Vaalikone kunta­vaaleihin 2021

Ehdokkaat
- Kunnittain
- Puolueittain
- Valitut

Yhteenvedot
- Puolueittain
- Kaikki
- Painotettuna
- Kysymyksittäin

Linkkejä

Tietoa

Raakadata

Kysymykset

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

Lisätietoja

Opetushallituksen vuoden 2018 ohjeen mukaan lapsia ei tarvitse viedä koulusta hartaustilaisuuksiin, mutta saa viedä kunhan tarjolla on myös tunnustukseton vaihtoehto. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetus on uskonnollisesti sitouttamatonta.2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

Lisätietoja

Kunta voi halutessaan järjestää 1. ja 2. luokan oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kunta voi myös ostaa toiminnan palveluna esimerkiksi järjestöiltä tai seurakunnilta [HE 57/2003, 48 b § perustelut].
3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

Lisätietoja

Kouluruokailusuosituksessa todetaan, että kasvisruoka soveltuu yleensä myös uskonnolliseen vakaumukseen perustuviin ruokavalioihin. Suositus ei kuitenkaan anna tästä linjauksia, vaan asia jää kunnan harkintaan. Linkki
4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

Lisätietoja

EU-tuomioistuimen julkisasiamiehen mukaan huivi voidaan kieltää työntekijältä, jos kielto kohdistuu samalla tavalla kaikkiin uskonnollisiin ja aatteellisiin symboleihin. Linkki
5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

Lisätietoja

Hautaustoimilain mukaan ev. lut. seurakunnat huolehtivat yleisistä hautausmaista ja saavat siitä valtiolta korvauksen, mutta kappelit ovat eri asia [HE 204/2002, 6 § perustelut]. Käytännössä esimerkiksi Vantaan ja Tampereen seurakunnat vuokraavat kappeleita myös uskonnottomiin ja ei-kristillisiin hautauksiin, Espoon ja Jyväskylän seurakunnat eivät.
6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

Lisätietoja

Oikeusasiamiehen ratkaisun perusteella oppiaineiden osittainen yhdistäminen ei ole suorastaan kiellettyä, mutta ei oikein suositeltavaakaan. linkki. Toisaalta nytkin islam opetetaan yhtenä aineena koulukunnista riippumatta, kristinusko jaettuna uskonsuuntien mukaan.

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

Lisätietoja

Nykyisin valinnanvapaus on yksisuuntainen: jokainen voi valita ev.lut. uskonnon opetuksen, mutta enemmistöuskontoon kuuluvat eivät voi valita muuta katsomusainetta. linkkiKunta ja puolue

Kunta:

Puolue:

Näytä: parasta ehdokasta