Puolueittainen yhteenveto, kuntavaalit 2021

Keskusta (88 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 67 (76 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 21 (24 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 23 (26 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 44 (50 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 18 (20 %)
 Ei vastannut: 3 (3 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 50 (57 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 27 (31 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 9 (10 %)
 Ei vastannut: 2 (2 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 8 (9 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 69 (78 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 6 (7 %)
 Ei vastannut: 5 (6 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 21 (24 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 31 (35 %)
 Ei tulisi.: 28 (32 %)
 Ei vastannut: 8 (9 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 6 (7 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 9 (10 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 22 (25 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 49 (56 %)
 Ei vastannut: 2 (2 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 74 (84 %)
 Ei.: 9 (10 %)
 Ei vastannut: 5 (6 %)

Kokoomus (184 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 89 (48 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 84 (46 %)
 Ei vastannut: 11 (6 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 75 (41 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 96 (52 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 10 (5 %)
 Ei vastannut: 3 (2 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 66 (36 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 101 (55 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 15 (8 %)
 Ei vastannut: 2 (1 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 20 (11 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 142 (77 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 20 (11 %)
 Ei vastannut: 2 (1 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 44 (24 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 79 (43 %)
 Ei tulisi.: 45 (24 %)
 Ei vastannut: 16 (9 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 17 (9 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 16 (9 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 27 (15 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 114 (62 %)
 Ei vastannut: 10 (5 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 166 (90 %)
 Ei.: 15 (8 %)
 Ei vastannut: 3 (2 %)

Kristillisdemokraatit (204 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 192 (94 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 4 (2 %)
 Ei vastannut: 8 (4 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 13 (6 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 75 (37 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 110 (54 %)
 Ei vastannut: 6 (3 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 122 (60 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 79 (39 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 2 (1 %)
 Ei vastannut: 1 (0 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 24 (12 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 169 (83 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 7 (3 %)
 Ei vastannut: 4 (2 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 21 (10 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 88 (43 %)
 Ei tulisi.: 75 (37 %)
 Ei vastannut: 20 (10 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 24 (12 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 77 (38 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 37 (18 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 64 (31 %)
 Ei vastannut: 2 (1 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 112 (55 %)
 Ei.: 73 (36 %)
 Ei vastannut: 19 (9 %)

Liike nyt (3 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 0 (0 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 2 (67 %)
 Ei vastannut: 1 (33 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 1 (33 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 2 (67 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 1 (33 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 2 (67 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 0 (0 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 3 (100 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 1 (33 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 2 (67 %)
 Ei tulisi.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 1 (33 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 0 (0 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 0 (0 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 2 (67 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 3 (100 %)
 Ei.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

Perussuomalaiset (489 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 316 (65 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 152 (31 %)
 Ei vastannut: 21 (4 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 193 (39 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 175 (36 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 105 (21 %)
 Ei vastannut: 16 (3 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 197 (40 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 199 (41 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 84 (17 %)
 Ei vastannut: 9 (2 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 195 (40 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 272 (56 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 7 (1 %)
 Ei vastannut: 15 (3 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 89 (18 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 140 (29 %)
 Ei tulisi.: 220 (45 %)
 Ei vastannut: 40 (8 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 46 (9 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 109 (22 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 75 (15 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 226 (46 %)
 Ei vastannut: 33 (7 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 407 (83 %)
 Ei.: 45 (9 %)
 Ei vastannut: 37 (8 %)

RKP (68 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 33 (49 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 32 (47 %)
 Ei vastannut: 3 (4 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 24 (35 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 36 (53 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 4 (6 %)
 Ei vastannut: 4 (6 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 30 (44 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 36 (53 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 1 (1 %)
 Ei vastannut: 1 (1 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 6 (9 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 52 (76 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 6 (9 %)
 Ei vastannut: 4 (6 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 23 (34 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 22 (32 %)
 Ei tulisi.: 15 (22 %)
 Ei vastannut: 8 (12 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 3 (4 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 7 (10 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 10 (15 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 44 (65 %)
 Ei vastannut: 4 (6 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 57 (84 %)
 Ei.: 3 (4 %)
 Ei vastannut: 8 (12 %)

SDP (155 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 44 (28 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 98 (63 %)
 Ei vastannut: 13 (8 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 66 (43 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 74 (48 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 8 (5 %)
 Ei vastannut: 7 (5 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 71 (46 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 77 (50 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 3 (2 %)
 Ei vastannut: 4 (3 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 13 (8 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 114 (74 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 21 (14 %)
 Ei vastannut: 7 (5 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 56 (36 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 67 (43 %)
 Ei tulisi.: 19 (12 %)
 Ei vastannut: 13 (8 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 14 (9 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 7 (5 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 27 (17 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 100 (65 %)
 Ei vastannut: 7 (5 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 146 (94 %)
 Ei.: 5 (3 %)
 Ei vastannut: 4 (3 %)

Vasemmistoliitto (266 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 28 (11 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 224 (84 %)
 Ei vastannut: 14 (5 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 185 (70 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 69 (26 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 4 (2 %)
 Ei vastannut: 8 (3 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 90 (34 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 166 (62 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 4 (2 %)
 Ei vastannut: 6 (2 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 6 (2 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 169 (64 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 78 (29 %)
 Ei vastannut: 13 (5 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 160 (60 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 72 (27 %)
 Ei tulisi.: 22 (8 %)
 Ei vastannut: 12 (5 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 22 (8 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 6 (2 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 37 (14 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 183 (69 %)
 Ei vastannut: 18 (7 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 259 (97 %)
 Ei.: 6 (2 %)
 Ei vastannut: 1 (0 %)

Vihreä Liitto (203 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 19 (9 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 179 (88 %)
 Ei vastannut: 6 (3 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 140 (69 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 61 (30 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 1 (0 %)
 Ei vastannut: 2 (1 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 43 (21 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 156 (77 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 5 (2 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 1 (0 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 142 (70 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 57 (28 %)
 Ei vastannut: 4 (2 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 125 (62 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 56 (28 %)
 Ei tulisi.: 18 (9 %)
 Ei vastannut: 5 (2 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 18 (9 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 7 (3 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 21 (10 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 146 (72 %)
 Ei vastannut: 12 (6 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 201 (99 %)
 Ei.: 2 (1 %)
 Ei vastannut: 1 (0 %)

Avoin puolue (2 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 0 (0 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 2 (100 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 0 (0 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 2 (100 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 0 (0 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 2 (100 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 0 (0 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 0 (0 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 2 (100 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 1 (50 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 1 (50 %)
 Ei tulisi.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 0 (0 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 0 (0 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 0 (0 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 2 (100 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 2 (100 %)
 Ei.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

Eläinoikeuspuolue (7 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 0 (0 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 7 (100 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 7 (100 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 0 (0 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 0 (0 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 7 (100 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 0 (0 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 3 (43 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 3 (43 %)
 Ei vastannut: 1 (14 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 7 (100 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 0 (0 %)
 Ei tulisi.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 1 (14 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 0 (0 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 2 (29 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 3 (43 %)
 Ei vastannut: 1 (14 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 7 (100 %)
 Ei.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

Feministinen puolue (16 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 0 (0 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 16 (100 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 12 (75 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 3 (19 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 1 (6 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 2 (13 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 13 (81 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 1 (6 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 1 (6 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 2 (13 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 11 (69 %)
 Ei vastannut: 2 (13 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 13 (81 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 1 (6 %)
 Ei tulisi.: 2 (13 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 1 (6 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 0 (0 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 1 (6 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 13 (81 %)
 Ei vastannut: 1 (6 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 16 (100 %)
 Ei.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

Kristallipuolue (12 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 3 (25 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 7 (58 %)
 Ei vastannut: 1 (8 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 7 (58 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 4 (33 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 5 (42 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 6 (50 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 2 (17 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 9 (75 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 9 (75 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 2 (17 %)
 Ei tulisi.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 0 (0 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 1 (8 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 1 (8 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 8 (67 %)
 Ei vastannut: 1 (8 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 11 (92 %)
 Ei.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

Liberaalipuolue (7 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 0 (0 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 7 (100 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 6 (86 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 1 (14 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 1 (14 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 5 (71 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 1 (14 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 1 (14 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 5 (71 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 1 (14 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 2 (29 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 2 (29 %)
 Ei tulisi.: 3 (43 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 1 (14 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 0 (0 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 0 (0 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 5 (71 %)
 Ei vastannut: 1 (14 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 6 (86 %)
 Ei.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 1 (14 %)

Piraattipuolue (17 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 0 (0 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 17 (100 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 11 (65 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 6 (35 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 2 (12 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 15 (88 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 1 (6 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 9 (53 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 6 (35 %)
 Ei vastannut: 1 (6 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 9 (53 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 3 (18 %)
 Ei tulisi.: 2 (12 %)
 Ei vastannut: 3 (18 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 0 (0 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 0 (0 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 0 (0 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 15 (88 %)
 Ei vastannut: 2 (12 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 16 (94 %)
 Ei.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 1 (6 %)

Suomen Kansa Ensin (1 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 1 (100 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 0 (0 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 0 (0 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 1 (100 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 0 (0 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 1 (100 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 1 (100 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 0 (0 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 0 (0 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 1 (100 %)
 Ei tulisi.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 0 (0 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 0 (0 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 0 (0 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 1 (100 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 1 (100 %)
 Ei.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

Suomen kommunistinen puolue (34 ehdokasta)

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

 Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 1 (3 %)
 Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 33 (97 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

 Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 27 (79 %)
 Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 6 (18 %)
 Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 1 (3 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

 Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 13 (38 %)
 Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 19 (56 %)
 Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 2 (6 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

 Ei saa.: 1 (3 %)
 Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 23 (68 %)
 Kyllä, myös kasvot peittävää.: 10 (29 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

 Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 29 (85 %)
 Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 4 (12 %)
 Ei tulisi.: 1 (3 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

 Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 6 (18 %)
 Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 1 (3 %)
 Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 5 (15 %)
 Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 22 (65 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

 Kyllä.: 33 (97 %)
 Ei.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 1 (3 %)