Kysymyksittäinen yhteenveto, kuntavaalit 2021

Taulukossa on mukana vain puolueet, joista vähintään 50 ehdokasta on vastannut.

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

1. Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.
2. Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.

Puolue 120
Keskusta 76240
Kokoomus 48466
Kristillisdemokraatit 9424
Perussuomalaiset 65314
RKP 49474
SDP 28638
Vasemmistoliitto 11845
Vihreä Liitto 9883

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

1. Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.
2. Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.
3. Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.

Puolue 1230
Keskusta 2650203
Kokoomus 415252
Kristillisdemokraatit 637543
Perussuomalaiset 3936213
RKP 355366
SDP 434855
Vasemmistoliitto 702623
Vihreä Liitto 693001

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

1. Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.
2. Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.
3. Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.

Puolue 1230
Keskusta 5731102
Kokoomus 365581
Kristillisdemokraatit 603910
Perussuomalaiset 4041172
RKP 445311
SDP 465023
Vasemmistoliitto 346222
Vihreä Liitto 217702

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

1. Ei saa.
2. Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.
3. Kyllä, myös kasvot peittävää.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.

Puolue 1230
Keskusta 97876
Kokoomus 1177111
Kristillisdemokraatit 128332
Perussuomalaiset 405613
RKP 97696
SDP 874145
Vasemmistoliitto 264295
Vihreä Liitto 070282

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

1. Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.
2. Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.
3. Ei tulisi.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.

Puolue 1230
Keskusta 2435329
Kokoomus 2443249
Kristillisdemokraatit 10433710
Perussuomalaiset 1829458
RKP 34322212
SDP 3643128
Vasemmistoliitto 602785
Vihreä Liitto 622892

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

1. Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.
2. Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.
3. Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.
4. Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.

Puolue 12340
Keskusta 71025562
Kokoomus 9915625
Kristillisdemokraatit 123818311
Perussuomalaiset 92215467
RKP 41015656
SDP 9517655
Vasemmistoliitto 8214697
Vihreä Liitto 9310726

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

1. Kyllä.
2. Ei.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.

Puolue 120
Keskusta 84106
Kokoomus 9082
Kristillisdemokraatit 55369
Perussuomalaiset 8398
RKP 84412
SDP 9433
Vasemmistoliitto 9720
Vihreä Liitto 9910