Kaikkien yhteenveto, kuntavaalit 2021

Yhteensä 1756 ehdokasta on vastannut vaalikoneeseen.

1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?

  Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.: 793 vastausta, 45 %
  Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.: 885 vastausta, 50 %
  Ei vastannut: 78 (4 %)

2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?

  Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.: 790 vastausta, 45 %
  Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.: 654 vastausta, 37 %
  Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.: 262 vastausta, 15 %
  Ei vastannut: 50 (3 %)

3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?

  Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.: 693 vastausta, 39 %
  Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.: 911 vastausta, 52 %
  Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.: 122 vastausta, 7 %
  Ei vastannut: 30 (2 %)

4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?

  Ei saa.: 280 vastausta, 16 %
  Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.: 1183 vastausta, 67 %
  Kyllä, myös kasvot peittävää.: 235 vastausta, 13 %
  Ei vastannut: 58 (3 %)

5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?

  Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.: 610 vastausta, 35 %
  Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.: 571 vastausta, 33 %
  Ei tulisi.: 450 vastausta, 26 %
  Ei vastannut: 125 (7 %)

6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?

  Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.: 160 vastausta, 9 %
  Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.: 240 vastausta, 14 %
  Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.: 265 vastausta, 15 %
  Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.: 997 vastausta, 57 %
  Ei vastannut: 94 (5 %)

7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?

  Kyllä.: 1517 vastausta, 86 %
  Ei.: 158 vastausta, 9 %
  Ei vastannut: 81 (5 %)