25.10.2021

Oikeusasiamies: Palvelutalon radio voitava sammuttaa hartauden ajaksi

Eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi kantelun, jossa vammaisten palvelutalossa jouluhartaus kuului kaikkiin huoneisiin. Asukas olisi voinut välttää kuuntelemasta hartautta siirtymällä pois omasta huoneestaan, käytännössä siis kodistaan. Oikeusasiamies ei hyväksynyt tätä.

En pidä hyväksyttävänä järjestelynä sitä, että vammaisten palvelutalon henkilökunta siirtää uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumattomat asukkaat tuoksi ajaksi muihin tiloihin pois omista kodeistaan. Perustelen näkemystäni edellä EIT:n ratkaisukäytännössä todetulla ja sillä, että sosiaalihuollon ja vammaispalvelujen palveluasumisessa vammaiset henkilöt nauttivat kotirauhan ja yksityiselämän suojaa asuessaan omissa vuokra-asunnoissaan. Edellä todetun johdosta katson, että mikäli palvelutalon yleisen keskusradion kautta lähetetään uskonnollisia tilaisuuksia, tulisi asukkaalla olla – omasta asunnostaan käsin – mahdollisuus sulkea keskusradio tai vaihtoehtoisesti vaihtaa keskusradion kanavaa.

EOAK/8265/2020

Ratkaisu muistuttaa läheisesti muutaman vuoden takaista ratkaisua sairaalasta, johon oikeusasiamies myös viittaa.

Kyseinen palvelutalo oli yksityisen omistama, eli kunta osti palvelun yritykseltä. Oikeusasiames totesi, että "kunnan on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta."

Katso myös ratkaisu kokonaisuudessaan.