15.3.2018

Oikeusasiamies: Potilasta ei saa pakottaa kuulemaan jouluhartautta

Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaissut kantelun, jossa potilas joutui vasten tahtoaan kuuntelemaan jouluhartauden. Ratkaisussa tämä todettiin lainvastaiseksi. Sairaala on jo ilmoittanut lopettavansa kaikille kuulutettavat hartaustilaisuudet.

Oikeusasiamies totesi lisäksi, että menettely rikkoo myös lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Hän viittaa Euroopan ihmisoikeustuomistuimen ratkaisuihin, ja toteaa ettei hyvä ratkaisu ole myöskään pakottaa potilaita paljastamaan vakaumuksensa sillä, että osa heistä siirretään toisaalle hartaustilaisuuden ajaksi:

- - Negatiiviseen uskonnonvapauteen liittyen tuomioistuin on painottanut yksilön oikeutta olla tuomatta esiin omaa vakaumustaan myös valtion pidättäytymistä omalla toiminnallaan aiheuttamatta - välittömästi tai välillisesti - tilanteita, joissa henkilön vakaumus paljastuu - -

- - esitetyn EIT:n ratkaisukäytännön valossa ei liene ainakaan kaikissa olosuhteissa myöskään hyväksyttävä järjestely se, että henkilökunta siirtäisi uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumattamot potilaal tuoksi aikaa muihin tiloihin.

- - on riidatonta, että sairaala oli loukannut kantelijan perustuslaissa turvattua uskonnon- ja omatunnon vapautta hänen jouduttuaan osallistumaan vastoin tahtoaaan potilashuoneen kattokaiuttimista kuuluneeseen uskonnolliseen hartaushetkeen. - -

Katso myös ratkaisu 1076/2017 kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: