Uutisarkisto 2018

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

15.1.2018: Opetushallitus: Uskontoa ei tarvitse harjoittaa koulussa
Opetushallituksen uusissa ohjeissa todetaan selvästi, että päiväkodit ja koulu saavat järjestää tai olla järjestämättä jumalanpalveluskäyntejä ja vastaavia. Jos tilaisuuksia järjestetään, ne ovat vapaaehtoisia ja niille on oltava vaihtoehtoinen ohjelma.

18.1.2018: Rahankeräyslaki muuttuu, kolehtipoikkeus säilyy
Uudessa rahankeräyslaissa pyritään mm. selkeyttämään sitä, että kolehtia saa kerätä myös yhdistysmuotoisena toimiva uskonnollinen yhteisö. Valtionkirkkojen rahankeräyslupia koskevaa säädöstä tarkennetaan.

24.1.2018: Lukiolaki uudistuu, katsomusopetus säilyy
Lukiolain kokonaisuudistuksen yhteydessä katsomusopetus esitetään säilytettäväksi täysin nykyisellään.

10.2.2018: Opetusministeri: Uskonto ei vapauta seksuaalikasvatuksesta
Opetusministeri vastasi kirjalliseen kysymykseen, ja toteaa ettei seksuaalikasvatuksesta terveystiedon osana voi vapauttaa oppilaita vanhempien uskonnollisen vakaumuksen vuoksi.

21.2.2018: Lapsiasiavaltuutettu: ET-opetus sallittava kaikille
Lapsiasiavaltuutetun kertomuksessa ehdotetaan mm. elämänkatsomustiedon opetus sallittavaksi myös Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville lapsille.

3.3.2018: Hovioikeus: Jehovan todistajien vapautus asevelvollisuudesta syrjivää
Hovioikeus päätti äänin 4-3, että totaalikieltäytyjää ei saanut tuomita rangaistukseen, koska se olisi rikkonut yhdenvertaisuutta sillä Jehovan todistajat on vapautettu asepalveluksesta.

15.3.2018: Oikeusasiamies: Potilasta ei saa pakottaa kuulemaan jouluhartautta
Eduskunnan oikeusasiamies totesi perustuslain ja potilaan asemaa koskevan lain vastaiseksi tilanteen, jossa potilas joutui vasten tahtoaan kuuntelemaan jouluhartauden.

21.3.2018: Esitys: uskonnollinen ministerinvala säilyy
Valtioneuvoston kanslia esittää yllättäen, että ministereillä säilyisi erikseen uskonnollinen vala ja neutraali vakuutus. Tämä poikkeaisi aiemmista päätöksistä yhtenäistää tuomioistuimissa tuomarin ja todistajan vala/vakuutus samanlaiseksi vakuutukseksi.

31.3.2018: Oikeusasiamies moittii uskonnollista päivänavausta
Eduskunnan oikeusasiamies moittii Oulun kaupunkia, jonka koulussa uskonnollinen päivänavaus kuului kaikille, eikä sille ollut vaihtoehtoa. Samalla oikeusasiamies viittaa siihen, että uskonto ylipäänsä ei kuuluisi kunnan kouluun.

7.4.2018: Ministeriö kumonnee Jehovan todistajien vapautuksen asevelvollisuudesta
Puolustusministeriön työryhmän tulee selvittää "muutostarpeet" Jehovan todistajien vapautuslaissa ja "huomioida, että esityksellä ei vaaranneta yleistä asevelvollisuutta". Käytännössä tämä tarkoittaa, että aiemman hovioikeuden päätöksen jälkeen vapautusta asepalvelusta ei enää voida myöntää todistajille.

12.4.2018: Lukioiden katsomusopetus säilyy
Hallitus esittää aiemman työryhmän esityksen mukaisesti, että lukioissa katsomusopetus säilyy entisellään. Erityisesti ET-opetuksen avaamista kaikille oppilaille oli toivonut mm. yhdenvertaisuusvaltuutettu.

15.4.2018: Aluehallintovirasto moitti koulua liiasta uskonnollisuudesta
Aluehallintovirasto on moittinut koulua mm. seurakunnan päivänavauksista, joita oli niin usein, että se rikkoi yhdenvertaisuutta. Virsivisa suositeltiin siirrettäväksi koulusta oppilaiden vapaa-ajalle.

18.4.2018: Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi kertomuksensa
Valtuutettu on ottanut kantaa esimerkiksi ruotsinkielisen ortodoksisen uskonnon järjestämiseen. Valtuutettu edisti sovintoa asiassa, jossa kaupunki osti hätämajoitusta toimijalta, joka asetti majoituksen ehdoksi osallistumisen uskonnolliseen toimintaan.

10.5.2018: Päiväkotikysely: isot kaupungit eroavat muusta maasta
Sivustolla kysyttiin päiväkotien uskonnonharjoituksesta. Vastausten perusteella on edelleen ongelmia vaihtoehtoisen tilaisuuden järjestämisessä, siitä tiedottamisessa tai molemmissa. Suurissa kaupungeissa ongelmat ovat muuta maata harvinaisempia.

21.5.2018: Työaikalaki: "Kirkollisesta" juhlapäivästä "kansallinen"
Työaikalakia uudistava työryhmä on saanut toisen luonnoksen valmiiksi. Muutoksia esimerkiksi helatorstain asemaan ei esitetä, mutta kirkolliset ja maalliset vapaat niputetaan yhteen käsitteen "kansallinen juhlapäivä" alle.

31.5.2018: Ministerinvala säilyy, oikeuskansleri vastustaa
Hallitus esittää, että uskonnollinen ministerinvala säilyy. Oikeuskansleri suositteli siitä luopumista.

1.6.2018: Valiokunta äänesti: ei muutoksia lukioiden katsomusopetukseen
Sivistysvaliokunta esittää, että lukioiden katsomusopetusta ei muuteta. Viisi jäsentä jätti eriävän mielipiteen, jossa toivoi elämänkatsomustiedon opetuksen sallittavan kaikille uskontokuntaan kuulumisesta riippumatta.

16.6.2018: Keskusta ja Kokoomus puivat ympärileikkauksia
Keskusta ja Kokoomus päätyivät puoluekokouksissaan kannattamaan lakia, joka sallisi poikien ympärileikkauksen.

21.6.2018: Eduskunta äänesti: ei muutoksia lukioiden katsomusopetukseen
Aiemman sivistysvaliokunnan mietinnön mukaisesti eduskunta päätti, että katsomusaineen valinta lukiossa on edelleen sidottu opiskelijan uskonnolliseen asemaan.

3.7.2018: Esitys: Jehovan todistajien vapautus asevelvollisuudesta kumotaan
Ministeriön työryhmä esittää, että Jehovan todistajien vapautus asepalveluksesta ja siviilipalveluksesta kumotaan. Perusteluna työryhmä pitää perustuslain takaamaa yhdenvertaisuutta.

9.8.2018: Valtion talousarvio ennallaan
Valtiovarainministeriön alustavassa ehdotuksessa vuoden 2019 budjetiksi ei uskontokuntien osalta ole merkittäviä muutoksia kuluvaan vuoteen.

16.8.2018: Yhdenvertaisuutta rikottiin perimällä lisämaksu vegaaniruuasta
Yksityinen päiväkoti rikkoi yhdenvertaisuutta, kun lisämaksua perittiin uskonnollisin perustein olevasta ruokavaliosta, mutta ei allergian vuoksi. Kaupunki rikkoi yhdenvertaisuutta tarjotessaan joillekin mutta ei kaikille uskonnoille sopivaa erityisruokaa.

25.8.2018: Perussuomalaisista Suomessa liikaa vapautta uskonnonharjoittamiseen
Koko väestöstä 20 % mukaan Suomessa on liikaa vapautta uskonnonharjoittamiseen, 6 % mukaan liian vähän. Selvästi eniten mielipiteeseen vaikuttaa puoluekanta.

20.9.2018: Hallitus haluaa kumota Jehovan todistajien vapautuksen asevelvollisuudesta
Hallituksen esitys noudattaa odotetusti työryhmän esitystä. Jehovan todistajien erivapaus asevelvollisuudesta kumotaan.

27.9.2018: Rituaaliteurastukset kielletään
Hallitus esittää aiemman työryhmän esityksen mukaisesti, että rituaaliteurastukset kielletään. Esityksen mukaan kielto voi rajoittaa uskonnonvapautta, mutta perustuslaki ei estä tällaista rajoitusta.

28.9.2018: Työaikalaki: "kansallinen juhlapäivä" tulee
Hallitus esittää, että jatkossa kirkolliset juhlapäivät sekä vappu ja itsenäisyyspäivä yhdistetään kattokäsitteen "kansallinen juhlapäivä" alle. Kytkös kirkkolakiin kuitenkin säilyy.

30.9.2018: Kirkon akateemiset: Työaikalakia korjattava
Pappien ammattijärjestö toteaa esityksen työaikalaiksi olevan EU-direktiivin vastainen. Toteutuessaan esitys poistaisi työaikalain piiristä jumalanpalveluksia järjestävän papiston lisäksi esimerkiksi sairaalapapit.

25.10.2018: Rahankeräyslaki selkeyttää uskonnollisten toimijoiden asemaa
Hallituksen esitys selkeyttää eri toimijoiden asemaa rahan kerääjinä. Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat, yhdistykset ja muut toimijat ovat selkeämmin yhdenvertaisia. Jatkossa myös valtionkirkkojen seurakunnat saavat kerätä rahaa.

1.11.2018: Raportit kristittyjen ja ateistien uskonnonvapaudesta julkaistu
Open Doors -järjestön lista kristittyjen vainoista ja Eettisen unionin lista uskonnottomien syrjinnästä kuvaavat uskonnonvapauden tilaa maailmanlaajuisesti.

5.11.2018: Kirjaesittely: Myrskyä ja mystiikkaa
Kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara on kirjoittanut Suomen presidenttien suhteesta uskontoon ja kirkkoon. Kirja kertoo epäsuorasti myös uskonnonvapaudesta ja kirkon sidoksesta valtioon.

28.11.2018: KD nuoret: Kirkollisverosta hyväntekeväisyysveroon
Kristillisdemokraattien nuorisojärjestö esittää, että nykyisen kirkollisveron sijaan tulisi kaikilta periä vero, jonka voisi ohjata uskontokunnalle, hyväntekeväisyyteen tai korkeakoululle.

15.12.2018: Valtiovarainvaliokunta lisäsi 300,000 euroa juutalaisen seurakunnan turvallisuuteen
Valtiovarainvaliokunta piti pienuskontojen valtiontuen muuten ennallaan, mutta lisäsi juutalaisen seurakunnan turvallisuuskuluihin 300,000 euron määrärahan.

30.12.2018: Oikeusasiamies: Seurakunta velkaneuvojana ongelmallinen
Oikeusasiamiehen mukaan on ongelmallista, jos kunta ulkoistaa velkaneuvonnan seurakunnalle. Jotkut voivat kokea tilanteen kiusalliseksi tai epämukavaksi, vaikka uskonnollista kantaa ei asiakkaalta kysytäkään.