21.2.2018

Lapsiasiavaltuutettu: ET-opetus sallittava kaikille

Lapsiasiavaltuutettu on antanut eduskunnalle ensimmäisen kertomuksensa. Hän käsittelee Suomen lainsäädännön suhdetta kansainvälisiin lasten oikeuksia turvaaviin sopimuksiin, ja päätyy suosittamaan ET-opetuksen sallimista kaikille.

Oppilaiden enemmistön mukaiseen uskontokuntaan kuuluvalla lapsella ei ole oikeutta opiskella elämänkatsomustietoa. Sääntely on siten yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan vastainen. Artiklan mukaan lasta ei saa asettaa erilaiseen asemaan hänen tai hänen vanhempiensa tai muun huoltajan uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin perustuen. Yhdenvertaisuus ei myöskään toteudu siinä mielessä, että kaikki eri uskontokuntiin kuuluvat lapset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa.

Kertomuksen asioista tämä on ajankohtaisin, koska lukiolain uudistus on parhaillaan lausuntokierroksella.

Muita huomioita

Lapsiasiavaltuutettu toistaa esityksensä, jonka mukaan poikalasten ympärileikkauksen kieltämisestä tai sallimisesta tulee säätää lailla. Hän toteaa nykytilanteesta "Sosiaali- ja terveysministeriön ohje ei ole riittävä eikä sitä voi rinnastaa lain säännökseen oikeuslähteenä." Kertomuksessa ei suoraan oteta kantaa asiaan, mutta valtuutettu viittaa aiempaan kirjoitukseensa jossa kanta oli enemmänkin vastaan kuin puolesta:

Lapsiasiavaltuutetun käsityksen mukaan ei-lääketieteellinen ympärileikkaus, joka on peruuttamaton kirurginen toimenpide, tulisi sallia alaikäisen kohdalla vasta, kun lapsi itse kykenee antamaan siihen tietoisen suostumuksensa. Ympärileikkauksesta ja sen edellytyksistä tulisi edellä mainitun perusteella ehdottomasti säätää lailla. Näin tulisi tehdä myös siinä tapauksessa, että päädyttäisiin sallimaan ympärileikkaus tietyin edellytyksin ilman lapsen omaa suostumusta.

Aloite sosiaali- ja terveysministeriölle 8.10.2015

Lapsiasiavaltuutettu toteaa, että nykyinen 12 vuoden tiukka ikäraja ei riitä, vaan nuoremmankin kantaa tulee kuulla uskonnollisen aseman muutoksissa. Selkeää esitystä kertomuksessa ei kuitenkaan ole:

Sääntelyn tulisi huomioida alle 12-vuotiaiden lasten oikeus ilmaista mielipiteensä sekä mielipiteen huomioonottaminen lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Kiinteät biologiseen ikään sidotut ikärajat, jotka eivät salli niistä poikkeamista missään tilanteessa, eivät täytä lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artiklan vaatimuksia.

Tässä yhteydessä lapsiasiavaltuutettu toistaa myös huolensa lasten kaltoinkohtelusta uskonnollisissa yhteisöissä. Hän esittää, että uusien uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröintiä valvova lautakunta voisi myös tarkistaa nykyisten yhdyskuntien toimintaa. Kertomuksesta ei käy ilmi mitä konkreettisesti tapahtuisi jos valvonnassa löytyisi moitittavaa.

Lue myös kertomus kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: