Uusin päivitys 12.4.2018: Hallitus ei esitä muutoksia

Lukiolaki uudistuu, katsomusopetus säilyy

24.1.2018: Työryhmä säilyttäisi nykytilanteen

Lukiolaki esitetään uusittavaksi. Esityksen mukaan lukioiden tulisi esimerkiksi järjestää osa opinnoista yhdessä korkeakoulujen kanssa, tarjota oppilaille "kurkistus korkeakoulumaailmaan".

Katsomusaineiden opetus ehdotetaan säilytettäväksi täysin ennallaan.

Laissa siis säilyisi edelleen epäsymmetria: jokainen saa valita evankelis-luterilaisen uskonnon, mutta elämänkatsomustiedon ja pienuskontojen valinta on rajoitettu. Vapaa-ajattelijat ovat jo ennen lakiesitystä kritisoineet tätä epäsymmetriaa.

Katsomusaineen pakollisuutta puitiin viimeksi lukioiden valinnanvapauskokeilussa. Silloin todettiin, että yksi kurssi on pakko säilyttää pakollisena, koska asiasta säädettiin laissa ja kokeilu haluttiin tehdä pelkästään asetuksia muuttamalla.

Eduskunnassa on teoriassa käsittelyssä erillinen lakialoite, joka vapauttaisi katsomusainevalinnan, ks. uutiset aiheesta. Tällaiset aloitteet eivät yksinään johda tulokseen juuri koskaan, mutta muun lakimuutoksen yhteydessä niillä voi olla merkitystä.

Kolmen oppilaan rajaa puolestaan haluttiin nostaa vuosina 2013-2014. Silloin aloite pysähtyi perustuslakivaliokuntaan, koska raja olisi ollut alempi valtionkirkkojen uskonnolle kuin pienuskontojen uskonnolle.

Laajempi kysymys on katsomusaineiden mahdollinen yhdistäminen osittain tai kokonaan, tai sulauttaminen esimerkiksi osaksi historiaa. Yhteistä katsomustietoa ajettiin kansalaisaloitteella, joka saikin noin 13 500 allekirjoitusta.

Katso myös nykytilanteen kuvaus sekä esitys kokonaisuudessaan.

12.4.2018: Hallitus ei esitä muutoksia

Hallituksen esityksessäkään lukiolain katsomusopetusta koskeviin kohtiin ei esitetä muutosta. Tätä säilyttämistä ei esityksessä perustella.

Elämänkatsomustiedon avaamista myös uskontokuntiin kuuluville oppilaille kannatti lausunnossaan yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä muussa yhteydessä lapsiasiavaltuutettu. Järjestöistä Vapaa-ajattelijain liitto kannatti myös ET:n avaamista.

Muista järjestöistä Lukiolaisten liitto ja Uskonnottomat Suomessa kannattivat ensisijaisesti siirtymistä yhteen katsomusaineeseen. Toissijaisesti ne esittivät edellisten tavoin elämänkatsomustiedon avaamista.