25.8.2018

Perussuomalaisista Suomessa liikaa vapautta uskonnonharjoittamiseen

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on tehnyt tutkimuksen suomalaisten arvoista. Yhtenä osana tutkimusta kysyttiin onko suomalaisessa yhteiskunnassa liikaa vai liian vähän vapautta uskontojen harjoittamisessa.

Koko väestöstä 20 % mukaan vapautta on liian paljon ja 6 % mukaan liian vähän. Selvän enemmistön mukaan vapautta on sopivasti. Ikä, koulutustaso ja muut vastaavat taustatekijät eivät kovin paljon vaikuta asenteisiin.

Poikkeuksena on puoluetausta, joka vaikuttaa merkittävästi mielipiteisiin. Perussuomalaisten kannattijista 56 prosenttia on sitä mieltä, että vapautta on liikaa. Toisena ääripäänä oli RKP, jonka kannattajista vain 4 prosenttia oli tätä mieltä. Toisaalta RKP:n kannattajissa oli eniten niitä, jotka eivät osanneet kertoa kantaansa.

Lisää vapautta uskonnonharjoittamiseen halusivat eniten Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattajat, heistäkin kuitenkin vain 17 ja 16 %. Toista reunaa edusti Perussuomalaisten lisäksi siitä erkaantunut Sininen tulevaisuus; ero oli kuitenkin merkittävä, Sinisten 27 prosenttia ei juuri poikkea Kokoomuksen 24 prosentista.

Tutkimuksesta ei käy tarkemmin ilmi mitä vastaajat liialla vapaudella tarkoittavat. Perussuomalaisten kannattajille ovat maahanmuuttoon liittyvät kysymykset tärkeitä, ja he ovat mahdollisesti ajatelleet tässä ympärileikkauksia joista julkisuudessa on keskusteltu enemmän maahanmuuttajiin kuin vanhoihin juutalais- ja tataarivähemmistöihin liittyen.

Katso myös tutkimus kokonaisuudessaan.