16.8.2018

Yhdenvertaisuutta rikottiin perimällä lisämaksu vegaaniruuasta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on antanut kaksi ratkaisua, jotka koskivat vegaanisen ruuan tarjontaa. Ratkaisuista ensimmäinen koski yksityistä päiväkotia, toinen Helsingin kaupunkia.

Lisämaksu uskonnollisesta mutta ei allergiaruokavaliosta

Yksityinen päiväkoti tilasi ruuan ulkopuoliselta toimittajalta, joka peri lisämaksun kaikista erikoisruokavalioista. Päiväkoti puolestaan ei perinyt samaa lisämaksua niiltä vanhemmilta, joiden lapsen erikoisruokavalion syy oli allergia. Tässä ratkaisussa ei väitetty, että uskonnot olisi keskenään asetettu eri aseman.

Lautakunta hyväksyy sinänsä yksityisen päiväkodin tavoitteen olevan voiton saaminen, ja maksujen perimisen kulujen perusteella. Ongelma oli nimenomaan se, että tässä uskonto ja terveydentila olivat eri asemassa.

Koska vastaaja ei peri lisämaksua ruuasta, jota se tarjoaa allergian vuoksi erityisruokavaliota noudattaville lapsille, vaikka tällaisen ruuan tarjoamisesta aiheutuu yritykselle samansuuruisia kustannuksia kuin vegaaniruuan tarjoamisesta, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo, että asiassa on objektiivisesti arvioide perustelua olettaa vastaajan kohdelleen hakijaa epäsuotuisammin kuin niitä asiakkaitaan, joiden lapsilla on erikoisruokavalio allergian johdosta.

Päiväkodin mukaan vegaaniruuasta peritty erillinen maksu siksi, että ajoittain perheiden mielipiteet ja toiveet ovat muuttuneet. Lautakunnan mukaan tämä ei riittänyt perusteluksi, koska kyseinen perhe ei ollut toiveitaan muuttanut.

Kaupunki tarjosi vegetaristista ruokaa, ei vegaaniruokaa

Toisessa ratkaisussa vastapuolena oli Helsingin kaupunki. Hakijana tässäkin jutussa oli buddhalainen perhe, oletettavasti sama kuin edellä vaikka tätä ei ratkaisusta näekään.

Hakijan mukaan

Palvelukeskus Helsingin erityisruokavalion esitietolomakkeessa vaihtoehtoina on ei sianlihaa, ei naudanlihaa ja ei veriruokia. Tästä on helppo päätellä, että tietyille uskontoryhmille tarjotaan sopivaa ruokaa, kun taas toisille ei. Kasvisruoka ei ole vaihtoehtona ollenkaan, joten hakijan lapsen lisäksi esimerkiksi hindulaisille tai jainalaisille ei lomakkeen mukaan tarjota sopivaa ruokaa.

Kaupungin vastauksen mukaan "Perusruokalistan soveltumattomat ruoat korvataan uskonnollisissa ruokavalioissa lakto-ovo-vegetaarisella ruokavaliolla. - - voidaan vaihtoehtoisesti lapselle tarjota päivittäin lounaalla vanhempien päiväkotiin toimittama vegaanipääruoka."

Lautakunta katsoi kaupungin syrjineen, kun se tarjosi uskonnon mukaista ruokaa vain joidenkin uskontojen osalta. Asia itsessään oli, Helsingin osalta, ratkennut kesken käsittelyn: vuoden 2018 alusta vegaaniruokaa on tarjolla kaikissa päiväkodeissa.

Pohdintaa

Ratkaisun perusteella on selvää, ettei yksityinen yritys saa syrjiä epäsuorastikaan jättämällä lisämaksun perimättä niiltä joiden terveys vaatii muita kalliimpaa ruokavaliota. Sinänsä ilmeisen hyväksyttävä tavoite johti syrjintään.

Kaupungilla ja yrityksellä on ratkaisun perusteella eroa. Ilmeisesti kaupunki ei saisi lisämaksua periä missään tapauksessa. Yksityinen yritys ilmeisesti saa laskuttaa esimerkiksi hinduilta ja muslimeilta erisuuruistakin lisämaksua, jos se voi osoittaa lisämaksun perustuvan järkevästi ruokavalioista johtuvista kuluista.

Katso myös ratkaisut kokonaisuudessaan.