Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

28.11.2018

KD nuoret: Kirkollisverosta hyväntekeväisyysveroon

Kristillisdemokraattien nuorisojärjestö esittää, että nykyisen kirkollisveron sijaan tulisi "niin sanottu hyväntekeväisyysvero", joka perittäisiin kaikilta.

Veron osuuden voisi esityksen mukaan kohdistaa uskonnolliselle yhteisölle, hyväntekeväisyysjärjestölle tai korkeakoululle. Jos veronmaksaja ei tekisi valintaa, valtio käyttäisi veron osuuden hyväntekeväisyyteen ja kehitysapuun.

Lyhyessä esityksessä ei kerrota sidottaisiinko uskontokunnalle annettava vero siihen, tekeekö uskontokunta hyväntekeväisyyttä. Perusteluja sille, miksi yhtenä vaihtoehtona olisivat nimenomaan korkeakoulut, ei esityksessä ole.

Katso myös esitys kokonaisuudessaan.