Uskontokuntien tuki valtion talousarviossa 2022

14.8.2021: Ministeriön ehdotuksessa tuet ennallaan

Esitys valtion talousarvioksi 2022 vastaa uskontokuntien tuen osalta kuluvaa vuotta.

Evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoitus, jonka on tarkoitus korvata mm. hautaustoimen tappio, on noin 119 miljoonaa. Tämä perustuu suoraan lakiin, jonka perusteella rahoitusta kasvatetaan inflaatiota vastaavalla määrällä.

Ortodoksisen kirkon tuki kasvaa vastaavasti ja on noin 2,65 miljoonaa euroa. Merimieskirkon 134 000 säilyy ennallaan. Uskontokuntien vuoropuhelun edistämiseen, käytännössä lähinnä USKOT-foorumille, esitetään edelleen 80 000 euroa. Juutalaiselle seurakunnalle esitetään jälleen täsmäavustusta, joka on suunnattu sen turvallisuuden parantamiseen. Summa on kuitenkin puolitettu 150 tuhanteen euroon.

Muiden pienuskontojen tueksi esitetään edelleen 524 000 euroa.

Vuoden 2020 lopulla eduskunta ns. "joululahjarahoista" myönsi Vapaa-ajattelijain liitolle 30 000 uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistämiseen. Usein nämä joululahjat ovat johtaneet saman summan lisäämiseen talousarvioesitykseen, mutta tässä tapauksessa näin ei käynyt.