19.8.2021

Katsomusaineiden opetusta selvitetään

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää selvityksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen uudistamisesta peruskouluissa ja lukioissa.

Selvityksessä on tarkoitus ensinnäkin kuvata nykytilanne, ja jatkaa tulevaisuuteen: "Selvitykseltä odotetaan lisäksi vaihtoehtoisia esityksiä katsomusaineiden uudistamistarpeista ja toteuttamistavoista entistä monimuotoisemmassa yhteiskunnassa. Tavoitteena on varmistaa, että katsomusaineiden opetus toteutuisi yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti kansallisesti."

Selvityksen tekevät Eero Salmenkivi ja Vesa Åhs. Määräaika on helmikuu 2022.

Käytännössä selvityksessä tultaneen kuvaamaan nykyisiä paikallisia kokeiluja yhteisopetuksesta sekä laillisuusvalvojien niistä esittämiä kommentteja. Eräs mahdollinen seuraus selvityksestä on katsomusaineen ja uskontokunnan jäsenyyden välisen sidoksen purku: nykyään elämänkatsomustiedon opetukseen ei pääse, jos kuuluu Evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai sellaiseen pienuskontoon, jonka opetusta koulu järjestää.

Katso myös ministeriön tiedote kokonaisuudessaan.