31.8.2021

Eutanasiasta raportti, lääkärin omantunnonvapaus

Kansalaisaloitteen pohjalta eutanasiaa ja saattohoitoa selvittävä työryhmä on jättänyt loppuraporttinsa. Se ei päätynyt yksimielisyyteen siitä, tulisiko eutanasia sallia, mutta laati kuitenkin kaksi mahdollista luonnosta laiksi eutanasiasta.

Lääkärien ja hoitajien omantunnonvapautta työryhmä pitää itsestäänselvänä. Se on voimassa nyt niissä maissa joissa eutanasia on mahdollinen, ja samanlainen pykälä on lakiluonnoksissa:

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oikeus omantunnonvapauteen ja tämän perusteella kieltäytyä myötävaikuttamasta potilaan itsemurhassa avustamisesta päättämiseen tai sen toteuttamiseen.

Lääkärillä olisi kuitenkin velvollisuus ohjata potilas viipymättä toiselle lääkärille. Raportin mukaan "on nostettu esiin kysymys" toteutuuko omantunnonvapaus, jos lääkärillä on tällainen velvollisuus ohjata potilas eteenpäin. Samoin keskusteluissa on raportin mukaan pohdittu johtaako tilanne ajan mittaan siihen, ettei todellista mahdollisuutta kieltäytyä olisi.

Vielä ryhmä esittää selvitettäväksi tulisiko mahdollisuus kieltäytyä eutanasian tekemisestä koskea yksittäisen lääkärin lisäksi myös koko organisaatiota. Käytännössä tämä ilmeisesti koskisi yksityisiä sairaaloita.

Katso myös raportti kokonaisuudessaan.