27.6.2021: Oikeusasiamies: Seurakuntakeskuksen käyttö "ei ongelmatonta" TE-keskuksen tilaisuudessa

Oikeusasiamies otti kantaa asiaan, jossa työ- ja elinkeinotoimisto ym. viranomaiset olivat mukana rekrytointimessuille, jotka pidettiin seurakuntakeskuksessa.

Järjestäjät perustelivat seurakuntakeskuksen käyttöä mm. sillä, että tarvitaan riittävän suuri ja saavutettava tila. Lisäksi tilaisuus on ollut vapaaehtoinen, eikä työttömälle ole tullut seuraamuksia osallistumaatomuudesta. Lisäksi kaupunki totesi tilassa olevan hyvin vähän uskonnollista symboliikkaa: "Puhujakorokkeelta on pieni puuristi, salissa on kastemalja ja muutamia tauluja, joista yhdessä näkyy risti." Nämäkin oli peitetty vuoden 2020 tilaisuudessa, kun oikeusasiamies oli pyytänyt selvitystä.

Oikeusasiamies toteaa ensin, että pelkkä tilan omistaja ei ratkaise asiaa:

Saamani selvityksen perusteella en pidä rekrytointitapahtuman järjestämistä seurakuntakeskuksen tilassa uskonnonvapautta loukkaavana. Pelkästään läsnäoloa uskonnollisen yhdyskunnan omistamissa tiloissa ei voida pitää uskonnon harjoittamisena.

Toisaalta ratkaisu jatkuu "Yksin tämä ei kuitenkaan tee menettelystä ongelmatonta.", ja neutraaliutta puidaan lisää:

- - käytettävän tilan soveltuvuutta harkittaessa tulisi yhtenä näkökohtana ottaa aina huomioon myös tilan aatteellinen luonne ja käyttötarkoitus. Julkista valtaa koskee niin sanottu neutraalisuusvaatimus. - - Tietyn uskonnonharjoittajan tilan käyttäminen valtiovallan toiminnassa voidaan periaatteessa nähdä jännitteisessä suhteessa neutraalisuusvaatimukseen.

Mielestäni siis kansalaisten yleisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta pyrkimyksenä tulisi olla, että myös työnhakijoille järjestettäviin tilaisuuksiin käytettävät tilat ovat aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman neutraaleja. On tärkeätä, että kaikkia yhteiskunnallisia tai uskonnollisia aatesuuntia edustaville asiakkaille on yhtä helppoa saapua tilaisuuteen, jonka järjestämiseen julkishallintoon kuuluva taho on osallinen.

Yksiselitteistä rajanvetoa sille, onko seurakuntakeskuksen käyttö hyväksyttävää jos uskonnolliset symbolit peitetään, ei ratkaisussa ole.

Katso myös ratkaisu 1620/2020 kokonaisuudessaan.