Uutisarkisto 2023

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

8.1.2023: Vaalikone kerää vastauksia
Eduskuntavaalien 2023 vaalikone kerää vastauksia ehdokkailta. Voit auttaa vaalikonetta muistuttamalla oman vaalipiirisi ehdokkaita vastaamisesta.

19.1.2023: Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko tammi-helmikuussa
Yhdistyneiden kansakuntien järjestämä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko on 30.1. -- 5.2.2023. Vuositeemana on 'Edistänkö rauhaa'.

27.1.2023: Raportit kristittyjen ja ateistien uskonnonvapaudesta
Kristittyjen Open Doors ja uskonnottomien IHEU ovat jälleen julkaisseet raporttinsa uskonnonvapauden toteutumisesta eri maissa. Tulokset ovat varsin samansuuntaisia molemmissa raporteissa.

10.2.2023: Vaalikone avattu
Vaalikoneessa kysytään mm. rituaaliteurastuksesta, kirkon ja valtion erosta ja jumalanpilkkalaista.

15.2.2023: Perustuslakivaliokunta hyväksyi kirkkolain muutoksen
Valiokunta esittää lausumaa, joka toteutuessaan olisi askel kohti kirkon ja valtion eroa. Esitetyn lain valiokunta kuitenkin hyväksyy nyt, kun siihen on tehty valiokunnan aiemmin vaatimat muutokset.

16.2.2023: Perustuslakivaliokunta: Rituaaliteurastukset sallittava edelleen
Perustuslakivaliokunnan mukaan rituaaliteurastusten kielto ei ole oikeasuhteinen rajoitus uskonnonvapauteen. Valiokunta teki päätöksen äänin 10-5.

20.2.2023: Työryhmä selvitti ympärileikkauksia ilman tulosta
Työryhmä ei katso voitavam säätää erillistä lakia, joka kieltäisi nimenomaan tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen. Poikien osalta kielto "edellyttäisi laajamittaisempaa yhteiskunnallista keskusteltua".

28.2.2023: Tutkimus maahamuuttoviraston arvioista kristityksi kääntymisen aitoudesta
Tutkimuksen mukaan kääntymisen pitäminen uskottavana edellyttää osallistumista seurakunnan toimintaan sekä tietoa uskonnosta ja uskon aitoutta pyritään arvioimaan. Uskottavuutta vähentää mm. rikollisuus.

19.3.2023: Yli 650 ehdokasta vastannut vaalikoneeseen
Tulokset ovat pääosin samansuuntaisia kuin neljä vuotta sitten, esimerkiksi Evankelis-luterilaisen ja Ortodoksisen kirkon verotusoikeuden poistoa kannattavat eniten Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton ehdokkaat. Muutoksena mm. Keskustan ehdokkaista entistä selvästi harvempi haluaa säilyttää jumalanpilkkalain.

30.3.2023: Valtionkirkon kannattajia ja vastustajia kaikissa puolueissa
Yliopiston tutkimuksen perusteella KD ja Keskusta kannattavat eniten valtionkirkkojärjestelmää, Vasemmistoliitto ja Vihreät vähiten. Kaikkiaan puoluekanta ei ole jyrkästi erotteleva tekijä suhteessa uskonnon rooliin julkisessa elämässä.

6.4.2023: Vaalikoneen tuloksissa ei yllätyksiä
Vaalikoneen perusteella uusi eduskunta kannattaa elämänkatsomustiedon avaamista kaikille oppilaille, rituaaliteurastusten kieltoa ja poikienkin ympärileikkauksen kieltoa. Kirkon ja valtion suhteisiin ei vastausten perusteella ole tulossa muutoksia.

20.4.2023: Opetushallitus: uskonto ei vapauta päiväkotien ohjelmasta
Opetushallituksen uuden ohjeen mukaan esimerkiksi ihmisen piirtämisestä ei voi vapauttaa lasta. Jotkin islamin suuntaukset eivät salli elävien olentojen kuvaamista.

25.4.2023: Suomalaisten suhtautumisessa uskontojen tukemiseen laaja hajonta
Noin 30 % suomalaisista haluaa, ettei valtio tue eikä rajoita uskontoja. 15 % haluaa, että valtio sitoutuu uskonnollisiin periaatteisiin, jotka kirjataan lakiin ja joita kaikkien pitää noudattaa.

11.5.2023: Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Hallitusohjelmaan ET-opetuksen avaaminen kaikille
Yhdenvertaisuusvaltuutetun hallitusohjelmatavoitteista on laajentaa katsomusaineen valinnanvapautta niin, että myös Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat voisivat valita elämänkatsomustiedon.

14.5.2023: Kirja uskontolukutaidosta julkaistu
Uutuuskirja esittelee laajasti eri tapoja uskonnon roolin lukemiseen yhteiskunnan eri sektoreilla. Sen lähtökohta hyväksyvä tunnustaminen, joka ei ole kritiikitön mutta jonka ennakko-oletus on positiivinen.

15.5.2023: Ihmisoikeustuomioistuin: Ovelta ovelle -saarnaamisen muistiinpanoja saa tehdä vain luvan kanssa
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vahvisti tietosuojalautakunnan ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksem: Jos uskontokunta organisoi ja ohjaa ovelta ovelle saarnaamista, täytyy pyytää lupa jos tässä yhteydessä laatii muistiinpanoja jatkokäyntejä varten.

11.6.2023: Vihreät: "Pohdittava" verotusoikeutta kaikille uskontokunnille
Armon vihreät ehdotti verotusoikeuden laajemista valtionkirkoilta kaikille uskontokunnille. Puoluekokous käytännössä hylkäsi aloitteen, asia "on pohdittavissa".

16.6.2023: Kristillisdemokaattiset nuoret: Kirkon ja valtion liitto rikottava
Kristillisdemokraattien nuorisojärjestö ehdottaa kirkon ja valtion liiton täydellistä purkamista. Jatkossa esimerkiksi kirkolla ei olisi erityisasemaa hautaustoimessa eikä verotusoikeutta.

17.6.2023: Uusi hallitus nipistää kirkon valtionrahoituksesta
Evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoitusta supistetaan niin, että vaalikauden lopussa summa on viisi miljoonaa euroa vähemmän vuodessa. Koulujen juhlaperinteet mainitaan hallitusohjelmassa erikseen, käytännössä esimerkiksi joulujuhlat säilyvät.

27.7.2023: Uskonnollinen homoseksuaalisuutta vastustava mainos on laillinen
Esimerkiksi teksti "Homous pois TV:stä" mahtuu poliisin mukaan sallittuun sananvapauden käyttöön, eikä ollut kiihotusta kansanryhmää vastaan.

7.8.2023: Työryhmän esitys kirkon valtionrahoituksen leikkauksesta valmistui
Ministeriön asettama työryhmä on valmistellut esityksen, joka hallitusohjelman mukaisesti vähentäisi luterilaisen kirkon rahoitusta ja ortodoksisen kirkon tukea prosentilla vuodessa vaalikauden ajan.

28.8.2023: Uskontokuntien tuki supistumassa hieman
Valtiovarainministeriö ehdottaa, että uskontokuntien tuki vähenee hieman. Tämä tapahtuu nostamalla valtionkirkkojen rahoitusta ja tukea inflaatiota vähemmän ja pienuskontojen tukea ei lainkaan.

31.8.2023: Hallituksen tiedonannossa mm. vainojen uhrien muistopäivä
Hallituksen tiedonannossa päätetään mm. ryhtyä viettämään vainojen uhrien muistopäivää. Jumalanpilkkalain säilymistä tiedonanto pitää hyvänä.

4.9.2023: Tampereella sanan- ja uskonnonvapaudesta paneelikeskustelu
Sanan- ja uskonnonvapaus ry järjestää lauantaina 16.9.2023 kello 13 Tampereella paneelikeskustelun, jossa käsitellään mm. uskonnonvapauden satavuotisjuhlaa.

10.9.2023: SDP: Kirkon ja valtion eron vaikutukset selvitettävä
SDP kannattaa yhteistä katsomusainetta, joka korvaisi nykyiset uskonnon ja elämäkatsomustiedon. Kirkon ja valtion eroa puolue haluaa selvittää, mutta mitään konkreettista puoluekokous ei päättänyt.

11.9.2023: Vakaumustahto-lomake hoivopalvelujen asiakkaille
Uudella lomakkeella voi kertoa esimerkiksi uskontonsa ja yhteystiedot papille, imaamille tai vastaavalle siltä varalta, ettei enää pysty ilmaisemaan tahtoaan.

12.9.2023: 100 vuotta uskonnonvapautta Suomessa -symposium 21.9.2023 Joensuussa
Symposiumissa puhuvat mm. apulaisoikeusasiamies ja kaksi professoria. Teemana on "Sananvapaus ja uskonto".

17.9.2023: Artikkelikooste kirkon ja valtion suhteista
Kirkon tutkimus ja koulutus eli entinen Kirkon tutkimuskeskus on julkaissut kahdeksan artikkelin koosteen Kirkko yhteiskunnassa: suhteet ja rajapinnat. Artikkelit kertovat sekä historiasta että hahmottelevat tulevaisuutta.

9.10.2023: Valtionkirkkojen rahoituksen indeksijarru ennallaan hallituksen esityksessä
Hallitus esittää valtiovarainministeriön esityksen mukaisesti Evankelis-luterilaisen ja Ortodoksisen kirkon valtiontuen leikkaamista prosentilla. Ministeriön ehdotukseen päivitettiin ainoastaan uusi arvio inflaatiosta.

20.10.2023: Uskonnonvapauslaki 100v -keskustelu Kylmäkoskella 7.11.2023
Keskustelutilaisuudessa mukana paikallisten uskonyhteisöjen ja katsomusten edustajia.

22.10.2023: KD aluevaltuustoissa: Lääkäreille vapautus abortin teosta
Kristillisdemokraattien aluevaltuutetut eri puolilla maata ovat ehdottaneet lääkärien töitä järjestettäväksi niin, ettei olisi velvollisuutta tehdä aborttia omantunnon vastaisesti.

10.11.2023: Ev.lut. kirkko selvittää maahanmuuttajien uskonnonvapautta
Evankelis-luterilainen kirkko tulee esimerkiksi järjestämään keväällä 2024 koulutusta kristinuskoon kääntyneiden tai uskonnottomien maahanmuuttajien kohtaamiseen.

14.11.2023: Hovioikeuskin vapautti Päivi Räsäsen
Helsingin hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden tuomion, joka vapautti Päivi Räsäsen syytteistä kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Homoseksuaaleja koskevat lausumat olivat osin loukkaavia mutta eivät lainvastaisia. Ratkaisu oli yksimielinen.

27.11.2023: Vapaa-ajattelijat: Yleisradiolta hartausohjelmavelvollisuus pois
Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että Yleisradion lakisääteisistä tehtävistä poistettaan hartausohjelmat ja yleisradioveroa peritään jatkossa myös uskonnollisilta yhdyskunnilta yhdistysten tapaan.

30.11.2023: YLE: Oikeusoppineet kumoaisivat jumalanpilkkalain
Esimerkiksi rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion mukaan "Lain säännöksestä luopuminen olisi linjakasta, koska Suomi on vahva sananvapauden maa."

7.12.2023: Kritiikkiä valtionkirkon rahoituksen leikkaamiselle
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen indeksijarrusta, joka leikkaa valtionkirkkojen saamaa valtion rahoitusta prosentin. Vasemmistoliitto ja SDP olisivat halunneet säilyttää rahoituksen entisellään.

12.12.2023: Valiokunta lisäsi 1,5 miljoonaa kristillisille järjestöille
Valiokunta lisäsi ns. joululahjarahoina mm. 400 000 euroa Kansanlähetykselle. Poikkeuksellisesti valiokunnassa jätettiin vastalause määrärahojen lisäämiselle. Erimielisyyttä on myös kristillisten järjestöjen asemasta ruoka-avun jakajina.