11.9.2023

Vakaumustahto-lomake hoivopalvelujen asiakkaille

USKOT-foorumi on julkaissut vakaumustahto-lomakkeen. Sen tarkoitus on kertoa ihmisen vakaumus ja toiveet tilanteisiin, joissa hän ei niitä enää pysty ilmaisemaan. Lomakkeella voi kertoa esimerkiksi kuuluvansa johonkin uskontokuntaan ja yhteystiedot papille, imaamille tai vastaavalle johon toivoo otettavan yhteyttä.

USKOT-foorumissa on edustus kaikista neljästä suurimmasta uskonnosta: kristinusko, islam, hindulaisuus ja buddhalaisuus. Näiden lisäksi siinä on vielä juutalaisten ja Mormonikirkon edustajat. Tämän lomakkeen tekemisessä on konsultoitu myös uskonnotonta katsomusta edustavaa Vapaa-ajattelijain liittoa.

"Vakaumustahto on kuin hoitotahto, mutta vakaumuksen näkökulmasta. Se tarjoaa konkreettisen keinon ilmaista ja säilyttää oma vakaumus hoivapalveluissa. Lomake on täysin vapaaehtoinen ja tarkoitettu kaikille, joille vakaumus on tärkeä osa hyvinvointia", kertoo Vakaumustahto-lomakkeen kehittänyt oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija Tiina Kuopanportti.

Tietoa toiveistaan ja/tai tiedon tämän lomakkeen olemassaolosta voi lisätä esimerkiksi Omakanta-palveluun. Juridisen pohjan lomakkeelle antaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan hoidossa tulee kunnioittaa potilaan vakaumusta.