28.8.2023

Uskontokuntien tuki supistumassa hieman

Ministeriön ehdotuksessa valtion talousarvioksi vuodelle 2024 ei ole yllätyksiä uskontokuntien osalta. Reaaliarvoisesti kaikki summat supistuvat inflaation vuoksi, vaikka euromäärät eivät vähene.

Evankelis-luterilainen kirkko saa 124,5 miljoonaa euroa rahoitusta. Se on tarkoitettu hautaustoimen tappion, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kulujen ja eräiden väestökirjanpidon tehtävien hoitoon. Reaaliarvoisesti tämä on noin 1,2 miljoonaa euroa eli prosentin vähemmän kuin kuluvalle vuodelle.

Ortodoksisen kirkon tuki supistuu vastaavasti ja on vajaat 2,8 miljoonaa euroa. Pienuskontojen tuki säilyy euromääräisesti samana eli 524 000 eurossa, joten reaalisesti sen vähentymä on suurempi. Kun samaan aikaan ortodoksien määrä vähenee ja muiden pienuskontojen kasvaa, on jäsentä kohti laskettu ero vielä suurempi.

Merimieskirkko saa entiseen tapaan 134 000 euroa ja uskontojen vuoropuheluun on varattu 80 000. Kummassakaan ei ole inflaatiokorotusta.

Uskonnotonta maailmankatsomusta edustavalle Vapaa-ajattelijain liitolle ei esityksessä ole osoitettu tukea. Muutamana edellisenä vuotena se on saanut tukea talousarvion muuttuessa eduskunnan käsittelyssä. Samoin aiemmin budjetissa ollutta 300 000 euroa juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen ei nyt ole.

Esitys menee seuraavaksi valtiovarainministeriön ja muiden ministeröiden neuvotteluun, siitä budjettiriiheen ja lopulta eduskunnan valtiovarainvaliokuntaan. Isoja linjamuutoksia näissä ei tapahdu, mutta tämäntyyppiset budjetin kokonaisuudessa vähäiset summat saattavat muuttua.