20.4.2023

Opetushallitus: uskonto ei vapauta päiväkotien ohjelmasta

Opetushallitus on laatinut ohjeet päiväkotien yhdenvertaisuussuunnitteluun. Ohjeissa kehotetaan kysymään esimerkiksi näkyykö lomakkeissa oletuksia huoltajien sukupuolesta ja kerrotaanko kaikille huoltajille päivän kulusta yhtä paljon lasta haettaessa. Päiväkodin kirjojen kuvituksessa voisi ohjeen mukaan olla esimerkiksi suomalaisia ruskeita ihmisiä tai pyörätuolilla kulkevia, tai hijabin käyttäjiä.

Uskonnolliset säännöt asetetaan ohjeessa selvästi alisteisiksi opetukseen kuuluviin asioihin nähden. Suoraan ohjeessa ei kerrota elävien olentojen kuvaamisen olevan kielletty joissakin islamin tulkinnoissa, mutta tähän selvästi viitataan:

Varhaiskasvatus on uskonnollisesti ja poliittisesti sitouttamatonta. Kun varhaiskasvatuksessa joko opetuksessa tai yhteisissä tapahtumissa käsitellään näihin säädöksiin ja opetussuunnitelman perusteisiin perustuvien tavoitteiden mukaisia asioita, esimerkiksi ihmisen piirtämistä, ei niistä voida vapauttaa lasta.

Kyseessä on selkeä linjanmuutos esimerkiksi aiemmin Turussa peruskouluille laadittuun Moped-ohjeistukseen, jossa sallitaan vapauttaminen koulun seksuaalikasvatuksesta.

Sukupuoliroolien mahdollista liittymistä vanhempien uskontoon ei erikseen maininta. Yleisesti tässäkin varhaiskasvatussuunnitelma menee yli vanhempien päätösvallan:

Varhaiskasvatuksessa ei voi siis rajoittaa esimerkiksi lapsen roolileikkejä sen perusteella, että lapsen huoltaja ei halua lapsen pukeutuvan mekkoon.

Ohjeessa kerrotaan myös, miten tulee käsitellä uhkaa tytön ympärileikkauksesta. Poikinen ympärileikkausta ohje ei mainitse.

Katso myös kokonaisuudessaan ohjeen kohta huoltajien kohtaamisesta.