27.11.2023

Vapaa-ajattelijat: Yleisradiolta hartausohjelmavelvollisuus pois

Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että Yleisradion lakisääteisistä tehtävistä poistettaisiin hartausohjelmat. Tämä ei tarkoittaisi kieltoa, mutta liiton mukaan "Näin ohjelmisto voisi jatkossa mukautua paremmin yhteiskunnan maallistumiseen ja hartausohjelmien katsojamäärien laskuun."

Televisiossa hartausohjelmia lähetettiin vuonna 2022 noin 150 tuntia. Tämä on vajaa prosentti ohjelma-ajasta. Ohjelmistoa seuraa kristillisten hartausohjelmien valvontaelin, jossa on edustettuna eri kirkkoja. Laki ei rajoita hartausohjelmia yhteen uskontoon, mutta käytännössä muita kuin kristillisiä hartausohjelmia ei lähetetä.

Vapaa-ajattelijat haluavat myös, että yleisradiovero peritään jatkossa myös uskonnollisilta yhdyskunnilta samalla tavalla kuin yhdistyksiltä. Käytännössä veroa joutuisivat maksamaan valtionkirkkojen seurakunnat, koska muilla uskontokunnilla ei yleensä ole verotettavaa tuloa, kuten ei tyypillisesti yhdistyksilläkään.

Kannanoton taustalla on työnsä aloittanut, eri puolueita edustava työryhmä. Siitä päätettiin hallitusohjelmassa: "Hallitus perustaa parlamentaarisen työryhmän arvioimaan Yleisradion rahoitusta, suhdetta kaupalliseen mediaan ja Yle-lain muutostarpeita sekä tarkkarajaistamaan Ylen tehtäviä." Loppuraportin työryhmä jättää eduskunnan kevätistuntokauden 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoja hakusanasta Yleisradio

Katso myös kannanotto kokonaisuudessaan.