16.6.2023

Kristillisdemokaattiset nuoret: Kirkon ja valtion liitto rikottava

Kristillisdemokraattisen puolueen nuorisojärjestö esittää kirkon ja valtion yhteyden katkaisua. Kannanotto on suoraviivainen: KD Nuoret kannattaa kirkon ja valtion täydellistä erottamista toisistaan ja evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityisaseman purkamista.

Avioliiton juridisen puolen KD Nuoret esittää siirrettäväksi kokonaan valtiolle, jolloin uskontokunnille jäisi pelkästään omien rituaaliensa järjestäminen. Tällainen malli on käytössä esimerkiksi Ranskassa. Kahden kirkon verotusoikeus poistuisi samalla.

Hautaustoimen kannanotto esittää joko kaikkien uskonnollisten yhteisöjen itse hoidettavaksi, kuntien vastuulle tai kokonaan yksityisesti toimitetuksi. Vanhoja kirkkoja ja vastaavia valtio voisi tukea samoin periaattein kuin muitakin kulttuurihistoriallisesti arvoikkaita kohteita.

Lue myös kannanotto kokonaisuudessaan.