10.11.2023

Ev.lut. kirkko selvittää maahanmuuttajien uskonnonvapautta

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous hyväksyi aloitteen, jossa mm. kirkkohallitukselta pyydettiin materiaaleja ja koulutusta kristinuskoon kääntyneiden maahanmuuttajien tai uskonnottomien kohtaamiseen. Koulutus tullaan järjestämään keväällä 2024.

Kirkon työntekijöilleen tekemän kyselyn mukaan yli puolet maahanmuuttajien parissa toimivista oli havainnut työssään tai kuullut, että kristityksi kääntyneeseen maahanmuuttajataustaiseen henkilöön tai hänen perheeseensä on uskonnollisista syistä kohdistunut uhkaa.

Kirkolliskokous myös "Pyytää kirkkohallitusta vahvistamaan uskontodialogin ja uskontolukutaidon avulla uskonnonvapauden käytännön toteutumista kaikkien uskontojen ja katsomusten kannattajien keskuudessa." Käytännössä tällaista ovat olleet esimerkiksi Fokus ry:n järjestämät katsomuskävelyt tai tällä viikolla Kylmäkosken kirkossa järjestetty Uskonnonvapauslaki 100 vuotta -keskustelu.

Katso myös hyväksytty aloite kokonaisuudessaan.