29.9.2005

Talonmiehen virka ja kirkon jäsenyysvaatimus

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut ratkaisun kantelusta jossa seurakuntayhtymän palvelukseen haettiin talonmiestä ja vaatimuksena oli kirkon jäsenyys. Ratkaisussa todetaan, että ko. työtehtävä oli virkasuhde eikä työsuhde. Näin ollen kirkkolain 6 luvun 1 pykälän mukaan valittavan on oltava kirkon jäsen.

Kirkkolain mukaan periaatteessa mikä tahansa työtehtävä voi olla virkasuhteessa hoidettava. Tämä ainakin mahdollistaa perustuslain syrjintäkieltopykälän hengen rikkomisen. Normaalisti uskonnollinen, poliittinen tai muuten aatteellinen työnantaja ei saa vaatia miltä tahansa työntekijältään ko. aatteen kannattamista. Esimerkiksi Kokoomus voi vaatia puolueen lehden toimittajalta puolueen jäsenyyttä, mutta puoluetoimiston maalariksi tms. täysin tekniseen tehtävään ei tällaista vaatimusta saa tehdä.

Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että kyseinen tehtävä olisi määrätty virka- eikä työsuhteessa hoidettavaksi juuri siksi, ettei kirkkoon kuulumatonta tarvitsisi palkata.

Ks. myös ko. ratkaisu kokonaisuudessaan ja aiempi tapaus jossa kyse oli työsuhteesta.