19.11.2012

Vankilapappien palkkaa esitetään pois valtiolta

Helsingin sanomien uutisen mukaan Rikosseuraamuslaitoksen johtaja esittää valtion luopuvan vankilappien palkan maksusta:

Rikosseuraamuslaitos aikoo keskustella kirkon kanssa siitä, voivatko seurakunnat ottaa vankien sielunhoidon vastuulleen.

Vankiloiden palkkalistoilla on noin 20 pappia.

"Sielunhoito on enemmän kirkon kuin meidän ydintoimintaa", Vesterbacka sanoo.

Voimassaolevan vankeuslain mukaan "Vankilassa on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä vankien tarpeiden mukaan jumalanpalveluksia, hartaushetkiä ja muita uskonnollisia tilaisuuksia." Säädöstä on käytännössä tulkittu siten, että valtio maksaa palkan valtionkirkkojen papeille. Muut hengelliset työntekijät vankilassa ovat joko vapaaehtoisia tai saavat palkan taustayhteisöltään. Ei ole aivan selvää, voitaisiinko muutos toteuttaa lakia uudelleen tulkitsemalla.

Toteutuessaan muutos olisi selvästi katsomusten yhdenvertaisuutta vahvistava.

Ks. myös hakusana vankilassa.