11.9.2013

Piispainkokoukselta ohje moniuskointiisiin rituaaleihin

Evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous on laatinut oppaan uskontojen kohtaamiseen kirkollisten toimitusten, kuten häiden ja hautajaisten yhteydessä. Asiasta uutisoi Kotimaa24.fi.

Rinnakkaiset rukoukset opas jossain määrin sallii, eri uskontojen yhteiset rukoukset kieltää:

[V]oivatko eri uskontojen edustajat rukoilla omien perinteittensä mukaan samassa tilanteessa. - - kysymykseen voitaneen vastata varovaisen myöntävästi, jos rukoukset pidetään erillään.

- - yhteen kokonaisuuteen kootaan eri uskontojen rukousperinteitä ja joka rukoillaan yhdessä. - - kirkkomme tunnustuksen näkökulmasta näitä ei pidä järjestää.

Erillisyyden periaate näkyy mm. kodin siunaamisessa: "Luterilaista toimitusta, joka perustuu kodinsiunauksen kaavaan, voi siksi seurata tai edeltää muiden uskontojen vastaavia toimituksia." Sama periaate toistuu myös hautajaisten osalla.

Kaste ja kummit

Kastetta opas käsittelee varsin laajasti:

Monikulttuurisissa tilanteissa on kuitenkin mahdollista, että luterilainen huoltaja toivoo kastetta mutta toinen huoltaja torjuu kasteen ja siihen liittyvän kirkkoon liittämisen. Tällaisissa tapauksissa rukous lapsen ja perheen puolesta voi tulla kyseeseen pastoraalisesti perusteltuna poikkeusmenettelynä. Tällöin on tarpeen korostaa, ettei rukous korvaa kastetta.

- - Jos tilanne perheessä on jännitteinen, seurakunnan työntekijän tulee varoa tuomasta tahattomastikaan tilanteeseen lisävaatimuksia.

Kummeiksi voi siksi nimetä vain luterilaisen kirkon jäseniä tai sellaisia kristittyjä, joiden kirkkokunta hyväksyy kirkkomme kastekäytännön. Pastoraalisesti mielekästä on tarjota läsnä oleville toisin uskoville roolia kastetoimituksen todistajina.

Opas tarjoaa siis kompromissia, jossa lapsi saa itse päättää vanhempana liittyykö johonkin kirkkoon, mutta vauvan kuitenkin siunaa evankelis-luterilainen pappi.

Kummi on yleensä myös kirkkojärjestyksen mukainen kasteen todistaja, mutta kirkkojärjestys ei määrää tätä. Kirkkoon kuulumaton, vauvan vanhemmille tärkeä aikuinen voi saada jollain tapaa "virallisen" rooli kasteessa ainakin tässä roolissa.