4.11.2022

Tutkimus: Selvä enemmistö sallisi uskontojen arvostelun

Elinkeinoelämän valtuuskunta on tehnyt identiteettipolitiikasta laajan tutkimuksen Olen suomalainen. Tutkimuksessa kysyttiin myös asenteista sananvapauteen.

Kysymyksestä "Jokaisella pitää niin halutessaan olla oikeus arvostella uskontoja" ainakin osin samaa mieltä oli kolme neljästä, eri mieltä alle kymmeneosa, ja reilu kymmenys ei osannut sanoa. Selvä enemmistö siis haluaisi kumota jumalanpilkkalain. Samansuuntainen tulos saatiin lähes käänteisellä kysymyksellä "Uskontojen arvostelun voi oikeutetusti rinnastaa rasismiin".

Sananvapautta muutenkin arvostettiin korkealle. Väitteestä "Sananvapaus on turvattava kaikissa tilanteissa, myös silloin, kun joku kokee tekstin tai muun esityksen häiritseväksi tai loukkaavaksi" kokonaan tai osin eri mieltä oli alle 20 % vastanneista.

Tutkimuksessa pyydettiin myös arvioimaan miten etuoikeutettuja tai syrjittyjä eri ihmisryhmät ovat. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvia 29 % katsoi etuoikeutetuiksi, 7 % syrjityksi. Vähemmistöuskontojen osalta luvut olivat 11 ja 31 prosenttia. Vain harva kuitenkin katsoi vähemmistöuskontoja selvästi syrjityksi, valinta oli lähinnä "jossain määrin syrjittyjä".

Vertailuna esimerkiksi enemmistö katsoi valkoihoisten olevan etuoikeutettuja, seksuaalivähemmistöjen taas puolet arveli olevan ainakin jossain määrin syrjittyjä.