Linkkejä muualle

Uskonnonvapaudesta on suomeksi varsin vähän materiaalia netissä, eikä englanniksikaan kovin monia sivustoja. Tähän on kerätty jotain - lukijoiden linkkivinkit ovat tervetulleita.

Vinkkejä sopivista linkitettävistä sivuista voi lähettää osoitteeseen info@uskonnonvapaus.fi tai käyttää palautelomaketta.

Uutisia uskonnonvapaudesta

Uskontojournalismi -blogi
Toimittajien blogi, jossa kommentoidaan uskonnollisiin aiheisiin liittyvää journalismia.

Rationalist international [ateistinen näkökulma]
Rationalist international -sivusto tarjoaa uutisia. Näkökulma ei ole millään tapaa neutraali vaan selkeän ateistinen. Uutisista osa koskee uskonnonvapautta, lähinnä ne joissa kerrotaan jumalanpilkasta kuolemaan tuomituista.

Blogi ihmisoikeuksista
Esittelytekstinsä mukaan "Blogi käsittelee uskonnonvapautta ja ihmisoikeutta." Seurasi erityisesti kristillisiin suuntiin kuuluvien tilannetta mm. entisen Neuvostoliiton alueella ja eräissä muslimienemmistöisissä maissa. Blogi on lopettanut toimintansa vuonna 2015.

Koulut ym. lasten ja nuorten asiat

Kantelupukki
Koulujen ja päiväkotien uskonnonvapauteen keskittyvä palvelu. Sivustolla on perustietoa, ohjeita kantelun tekemiseen ja mahdollisuus pyytää sivustoa laatimaan kantelu omasta puolestaan.

ET-opetus.fi
Elämänkatsomustiedon erityissivu. Kertoo sekä oppiaineen sisällöstä että opetuksen saatavuudesta ja taustalla olevista laeista.

Katsomusaineiden opettajien ammattijärjestöt

Moped - Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu
Laaja tietopaketti kulttuureista ja uskonnoista. Mm. käytännöllisiä ohjeita opetuksen eriyttämiseen eri oppiaineissa uskonnollisista syistä.

Tieteellisiä tutkimuksia, lakiartikkeleita

Pro Gradu: Psykoottisen mielenterveyspotilaan uskonnonvapaus
"Tutkimuskysymyksiä on kolme: Millä perusteilla psykoottisen potilaan uskonnonvapaus on turvattu ja millä perusteilla sitä rajoitetaan? Miten psykoottinen ja uskonnollinen todellisuudentulkinta eroavat toisistaan? Vaarantaako psykiatriseen todellisuudentulkintaan perustuva hoito potilaan negatiivisen uskonnonvapauden eli oikeuden elää ilman uskontoa?" Mari Stenlund, huhtikuu 2007.

Uskonnonvapaus ja valtion positiiviset toimintavelvoitteet
Pro Gradu -tutkielma, jonka tarkoituksena on tarkastella uskonnonvapautta ja siitä valtiolle johtuvia positiivisia toimintavelvoitteita. Johannes Heikkonen, huhtikuu 2010.

Valtion suhde uskontoihin perus- ja ihmisoikeuksien valossa - valtionkirkkoinstituution ja sekularismin ongelmakohtia
Pro Gradu -tutkielma valtionkirkkoaseman aiheuttamista ongelmista. Heini Kettunen, marraskuu 2012.

Uskonnollisten loukkausten kriminalisointi erityisesti sananvapauden näkökulmasta
Tutkimus jumalanpilkkalaista. Loppupäätelmänä "- - jumalanpilkka- ja muut uskonnollisia loukkauksia koskevat kriminalisoinnit tulisi kumota, ja uskonnollisia ryhmiä ja yksilöitä tulisi suojata viharikoksia ja syrjintää koskevalla lainsäädännöllä." Anna saarela, 2011.

Ihmisoikeudet yleisemmin

Ihmisoikeudet.net
Useiden eri järjestöjen yhteistyönä tekemä virtuaalinen oppikirja ihmisoikeuksista. Selvittää laajasti mm. ihmisoikeuksien historiaa ja filosofiaa, ja kertoo ihmisoikeuksien loukkauksista nykypäivänä.

Suomen lait ja asetukset

Finlex - suomen laki verkossa
Finlex on oikeusministeriön rahoittama palvelu, josta löytyy koko nyt voimassaoleva lainsäädäntö. Lisäksi sivustolla on suuri osa alkuperäisiä lakeja ja niiden muutoslakeja, asetuksia, uusia hallituksen esityksiä ja mm. korkeimman oikeuden ennakkotapauksia.

Suomen lait Webissä
Jukka Korpelan kirjoittama teksti kertoo miten Suomen lakeja, Hallituksen esityksiä, Eduskunnan valiokuntien mietintöjä jne. löytyy webistä.

Jouni Heikniemen kotisivut
sisältävät paljon yleistä lakiasiaa, mm. Oikeudellisten sääntöjen rakenteesta Suomessa.

Sekalaista englanniksi

Religioustolerance.org
Sivusto, joka esittelytekstinsä mukaan "kannustaa uskonnolliseen vapauteen, suvaitsevaisuuteen ja monimuotoisuuteen". Sisältää yli 2500 sivua.

USA:n hallinnon kansainvälinen uskonnonvapauskomitea
USA:n Department of State julkaisi aiemmin vuosittain raportin jokaisen maailman maan uskonnonvapaustilanteesta. Nykyinen raportti käsittelee yksityiskohtaisesti vain uskonnonvapautta vakavasti loukkaavat maat, ei esimerkiksi Suomea erikseen.

Open Doors [kristillinen näkökulma]
Vuosittain päivitettävä lista huonoimmin uskonnonvapautta toteuttavista valtioista. Keskittyy mahdollisuuksiin levittää kristinuskoa, mutta käytännössä lista kuvaa yleistä uskonnonvapaustilannetta.

Constitute project
Valtioiden perustuslait englanniksi. Täällä voi verrata miten uskonnonvapaus eri valtioissa on perustuslakiin kirjattu.


Teksti tarkistettu viimeksi 10.1.2020.
Anna palautetta