Artikkelit

Mitä uskonnonvapaus on
Uskonnonvapauteen kuuluu kolme osaa: positiivinen vapaus uskoa ja toimia uskonsa mukaan, negatiivinen vapaus olla osallistumatta uskonnonharjoitukseen, ja valtion tasapuolinen suhtautuminen kaikkiin vakaumuksiin.

Uskonnonvapaus nykypäivän Suomessa

Eri katsomusten etuoikeudet
Valtionkirkot ja mm. niiden verotusoikeus ovat selkein esimerkki katsomusten eriarvoisuudesta. Etuoikeudet muodostavat kuitenkin laajemman hierarkian.

Uskonnonvapauden erityissuoja Suomen laissa
Suomen laissa uskonnonvapaus nauttii erityistä suojaa: uskonnonharjoituksen häiritseminen ja estäminen rangaistaan ankarammin kuin muiden tilaisuuksien häirintä.

Uusi uskonnonvapauslaki 2003
Uskonnonvapauslaki uudistui kokonaan vuonna 2003. Muutokset olivat parempaan suuntaan, mutta jäivät melko vähäisiksi. Mm. lasten uskonnollista asemaa muutettiin, eikä laki esimerkiksi enää kiellä useampaan uskontokuntaan kuulumista.

Henkilötietojen suoja ja vakaumus
Esimerkiksi uskontokunnan tallentaminen asiakasrekisteriin voi olla rikos, vaikkei tietoa käytettäisi mihinkään. Uskonto tai vakaumus on arkaluontoinen tieto, jota koskevat normaalia tiukemmat määräykset. Tieto uskontokuntien jäsenyydestä on väestötieto, joka tallennetaan väestötietojärjestelmään. Virkamiehillä on yleensä vaitiolovelvollisuus selville saamistaan vakaumusta koskevista tiedoista.

Uskonnon ja omantunnon vapaus kansainvälisissä sopimuksissa
Uskonnonvapaus mainitaan useissa kansainvälisissä sopimuksissa, jotka Suomi on hyväksynyt. Kaikki ihmioikeussopimukset sisältävät myös uskonnonvapauden, lisäksi mm. lasten asemasta on olemassa sopimuksia.

Lukijoiden kokemuksia
Sivuston lukijoiden omia kokemuksia kerätään erilliseen osioon sivulla.

Lait ja periaatteet

Vapaus, laki ja valtiovalta
Uskonnonvapaus voisi toteutua ilman uskonnonvapauslakia. Yleensäkään vapaus ei tarvitse turvakseen erityistä vapauslakia, sillä vapaudet ja oikeudet ovat eri asioita.

Suomen lait: tekniikkaa ja käytäntöä
Lakien ja asetusten ymmärtämiseen ei aina riitä yksittäisen lain lukeminen. Useimmiten Eduskunnasta ei tule "laki" vaan "laki lain muuttamisesta", ja on tärkeää tietää mikä on nyt voimassaoleva laki. Lain tulkintaan vaikuttavat myös hallituksen esitykset ja oikeuden ennakkopäätökset.

Rikosasian käsittelyn kulku
Kertoo rikosasian käsittelystä oikeusprosessin näkökulmasta. Syyllisyyden todistamista yms. "tavallisia" kysymyksiä ei käsitellä. Kirjoitus auttaa ymmärtämään mm. erilaisten rikosasioihin liittyvien dokumenttien merkitystä.

Sekalaisia kirjoituksia

Uskonnon, vakaumuksen, omantunnon vai ajatuksen vapaus
Perustuslaissamme on otsikko "Uskonnon ja omantunnon vapaus", siviilipalveluslaki puhuu "uskonnollisesta tai eettisestä vakaumuksesta", jotkut vaativat "katsomuksen vapautta". Eroavatko nämä käsitteet toisistaan? Mitä muuta on omantunnon vapaus?

Mitä on "julkinen valta"?
Uskonnonvapauden kolmas komponentti on vakaumusten tasa-arvo julkisen vallan edessä. Mitä kuuluu julkiseen valtaan - valtio, kunnat, vieläkö muuta?

Historiaa ja muuta taustaa

Uskonnonvapauden historia Suomessa
Uskonnon ja vakaumuksen vapaus maassamme on kasvanut askeleittain. Suurin muutos tapahtui 1923, jolloin saattoi erota kaikista uskontokunnista. Sitä ennen oli laajennettu useampaan kertaan sallittuja uskontokuntia, ja sen jälkeen uskontojen erivapauksia on hitaasti vähennetty.

Uskontorikosten historia
Jumalanpilkkalain historiaa, uskonnonharjoituksen erityissuojan taustaa ym.

Rukouspäiväjulistuksen poistuminen
Rukouspäiväjulistuksen allekirjoitti tasavallan presidentti ja se merkittiin säädöskokoelmaan. Julistuksen rooli oli lain tai asetuksen tyyppinen ja se oli uskonnonvapauden vastainen. Tapa loppui Eduskunnan päätöksellä vuonna 2003 äänin 92-74.

G7-maiden perustuslait ja uskonnonvapaus
Kaikkien G7-maiden (Italia, Iso-Britannia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, USA) perustuslaki takaa uskonnonvapauden. Käytäntö kuitenkin vaihtelee paljon, joissakin on valtionkirkko ja toisisa ei, ja uskonnonvapaus on kirjoitettu erilaajuisena.

Ks. myös vuodelta 1910 kirjanen Valtio ja valtionuskonto.

Uskonnonvapauden erityiskysymyksiä

Uskonnonvapaus vs. muut lait
Kaikkea ei voida koskaan sallia uskonnonvapauden nimissä: rituaalimurha on rikos vaikka sen väittäisi olevan uskonnollinen riitti. Toisaalta kieltolain aikanakin kirkoissa tarjottiin alkoholipitoista ehtoollisviiniä. Mikä on uskonnonvapauden suhde muihin lakeihin?

Mikä on uskonto tai vakaumus?
Kuka määrää mikä on uskonto tai vakaumus? Tarvitaanko erillistä vakaumuksenvapauden käsitettä, kun mielipiteenvapaus on jo olemassa? Mitä seuraisi siitä, että vaikkapa jotain poliittista kantaa yhtäkkiä pidettäisiinkin uskontona?

Rippisalaisuus
Rippisalaisuus on valtionkirkkojen pappeja koskeva oikeus ja velvollisuus olla edes oikeudessa todistamatta rikoksesta, jonka on kuullut ripissä tai sielunhoidossa.

Uskonnollinen suvaitsevaisuus

Uskonnolliset ruokavaliot
Kutsuit eri uskontoon kuuluvan henkilön kylään, etkä tiedä mitä voit tarjota? Tämä juttu selvittää maassamme yleisimpien uskontojen ruokarajoitukset.

Sekalaiset luettelot ym.

Reunamerkintöjä uskontotilastoon
Jäsenyys valtionkirkossa tai rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa kuuluu väestötietoihin. Siksi voimme sanoa täsmällisesti, että vuoden 2005 lopussa Suomessa oli 18329 Jehovan todistajaa. Näin yksinkertaisesti ei kuitenkaan päästä: kaikki uskonnolliset ryhmät eivät ole rekisteröityneet, ja mm. lapset joko ovat virallisesti jäseniä tai eivät.

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat, joilla on vihkimisoikeus
Avioliittolain mukaan vihkimisoikeus voidaan myöntää rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle. Tällä sivulla on luettelo niistä yhdyskunnista, joilla oikeus tällä hetkellä on.

Linkkejä muualle

Kirjoja vakaumuksenvapaudesta
Uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta ei Suomessa ole kirjoitettu juuri lainkaan. Tähän on koottu joitakin kirjoja, jotka sivuavat aihetta edes jotenkin, esimerkiksi historian kannalta.

Kokemuksia

Muuta

Neutraalia uskonnonvapausyhdistystä ei ole
Tämän sivuston taustalla ei ole neutraalia, pelkästään uskonnonvapauteen keskittyvää suomalaista järjestöä. Syy on yksinkertainen: sellaista tällä hetkellä ole.