Kirjoja vakaumuksenvapaudesta

Uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta ei Suomessa ole kirjoitettu juuri lainkaan. Tähän on koottu joitakin kirjoja, jotka sivuavat aihetta edes jotenkin, esimerkiksi historian kannalta.

Tunnustuksettomuus
Guy Haarscher, 1996
Ranskalainen kirja, joka selvittää tunnustuksettoman valtion käsitettä. Ranskan tilanne on erityishuomion kohteena, ja sitä verrataan Euroopain muiden maiden ja Yhdysvaltojen tilanteeseen. Käsitteleen myös sananvapauden ja uskonnollisten tunteiden loukkaamisen suhdetta.

Yhteiset ihmisoikeutemme
Martin Scheinin, 1998
Tiiviiseen muotoon pakattu esitys ihmisoikeuksista. Helppolukuinen ja ohut, hyvä johdatus siihen mitä ihmisoikeudet ylipäänsä ovat. Uskonnon- ja vakaumuksenvapaus on luonnollisesti mukana kirjassa.

Uskonnonvapaus 2000-luvun Suomessa
Juha Seppo, 2003
Kirja kertoo pääasiassa uskonnonvapauslain uudistuksesta vuosina 1998-2003. Kirjoittaja oli mukana lakiesityksen muotoilleessa komiteassa ja tuntee näin asian hyvin. Lisäksi kirjan alussa on laajahko selvitys sekä uskonnonvapauden historiasta Suomessa että nykytilanteesta joissakin muissa maissa. Näkökulma kirjassa on evankelis-luterilainen.

Taistelu uskonnonvapaudesta suurlakon jälkeisinä vuosina
Eino Murtorinne, 1967
Teos selvittää lähinnä 1900-luvun alun tapahtumia, jolloin valtionkirkon asema kyseenalaistettiin ja vaadittiin täydellistä uskonnonvapautta. Kirja kertoo miksi vaatimukset eivät johtaneet toimiin. Kirjan alkuosa esittelee lyhyesti myös aikaa vuoden 1869 kirkkolaista alkaen.

Uskonnonvapaus yhdentyvässä Euroopassa
Mikko Reijonen, 1992
Kokonaisuudessaan "Uskonnonvapaus yhdentyvässä Euroopassa. Kirkon tutkimuskeskus, sarja A, n:o 59.". Selvitys uskonnonvapaudesta eri Euroopan maissa. Ei erityisen kattava, selittää lähinnä valtionkirkkojen ja valtion suhteita. Mukana myös eräitä kansainvälisiä sopimuksia.

Uskonnottoman oikeusopas
Raimo Toivonen, 1997
Vapaa-ajattelijoiden aktiivin kirjoittama hakusanamuotoinen teos. Näkökulma on ateistin, mutta historialliset tiedot mm. jumalanpilkkalaista ovat yleisesti kiinnostavia. Kirja on joiltakin osin jo vanhentunut.

Perheen omat juhlat
Anneli Aurejärvi-Karjalainen, 1999
Kirja on uskonnottoman kirjoittama ja uskonnottomille suunnattu. Kirja käsittelee varsinaisesti elämänkaarijuhlien (nimiäiset, aikustuminen jne) järjestämistä, mutta sisältää jonkin verran myös kaikkia ei-kristittyjä kiinnostavia asioita. Mm. hakusanaan hätäkaste on otettu kirjasta materiaalia. Lisäksi kirja tietenkin kertoo yhden vakaumusryhmän tavoista viettää esimerkiksi hautajaisia. Ks. myös kirjan laajempi esittely.

Mihin Suomi tänään uskoo
Harri Heino, 1997
Kirkon tutkimuskeskuksen johtajana toimineen Harri Heinon kirja on tiivis kuvaus Suomessa toimivista uskonnollisista ryhmistä. Kirjaa voinee käyttää käsikirjana selvittäessään mihin jokin ryhmittymä (luterilaisesta näkökulmasta katsoen) kuuluu.

Myrskyä ja mystiikkaa – Suomen tasavallan presidentit ja kirkko
Ville Jalovaara, 2018
Kertoo presidenttien suhteesta Evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta antaa samalla tietoa uskonnonvapauden historiasta Suomessa. Ks. pidempi esittely.


Teksti tarkistettu viimeksi 16.1.2024.
Anna palautetta