Neutraalia uskonnonvapausyhdistystä ei ole

Tämän sivuston taustalla ei ole neutraalia, pelkästään uskonnonvapauteen keskittyvää suomalaista järjestöä. Selkeästi sellaista järjestöä ei tällä hetkellä ole.

Uskonnonvapaus.fi -verkkotunnuksen haltija Vapaa-ajattelijain liitto ry on uskontokriittinen, sääntöjensä mukaan uskonnottomien henkilöiden järjestö. Liiton tarkoitus on myös uskonnon- ja vakaumuksenvapauden puolustaminen, mutta se ei siis ole vakaumuksellisesti neutraali.

Suomessa on yritetty perustaa järjestöä ajamaan vain uskonnonvapautta; maailmalla sellaisia järjestöjä onkin; ja Suomessa on järjestöjä, jotka ajavat uskonnonvapautta yhtenä ihmisoikeuksista. Mutta tällä hetkellä ei ole yhtäkään suomalaista järjestöä, joka keskittyisi vain uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen.

Lähimmäs pääsee Sanan ja uskonnonvapaus ry. Sekin mainitsee jo säännöissään erityisesti Raamatun ja järjestön johto on tunnustavia kristittyjä.

Uskonnonvapaus on yksi ihmisoikeuksista. Suomessa on yhdistyksiä, joiden päätehtävä on puolustaa ihmisoikeuksia. Tällaisia ovat aikakin Amnesty international ja Ihmisoikeusliitto, jollain tapaa myös YK-liitto. Nämä eivät keskity pelkästään tai edes erityisesti uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen, vaan ne ovat yleisiä ihmisoikeusjärjestöjä.

Ulkomailta löytyy ainakin yksi järjestö joka on vakaumuksellisesti neutraali ja keskittyy uskonnonvapauden puolustamiseen: Americans United for Separation of Church and State (Suomeksi 'Amerikkalaiset kirkon ja valtion eron puolesta'). Kansainvälinen IRLA eli International Religious Liberty Association on Adventtikirkon yhteydessä toimiva erillinen organisaatio, joka ei omissa nimissään ota kantaa vakaumusten sisältöön.

Maaliskuussa 1887 perustettiin Suomen uskonnonvapaus- ja suvaitsevaisuusyhdistys. Perustavan kokouksen kutsukirjeen allekirjoittajissa oli erilaisten katsomusten edustajia, mutta mm. kaksi metodistipastoria ilmoitti pian vetäytyvänsä hankkeesta, kun heille kerrottiin muiden allekirjoittajien kirkkokriittisestä suhtautumisesta. Toisaalta kaikkia uskontoja kritisoivat eivät liittyneet mukaan, koska jo kutsukirjeessä todettiin "uskonto on ihmisen syvin tarve". Yhdistys ehti toimia vuoden verran. Yhdistysmisvapautta tuolloin ei vielä ollut, vaan säännöt piti lähettää Senaatin vahvistettavaksi. Senaatti päätti yksimielisesti, ettei yhdistys saanut perustamislupaa. Yhdistys jäi historiankirjojen alaviitteeksi, mutta voidaan siis sanoa, että Suomessakin on kerran ollut yhdistys jonka tavoitteena oli vain uskonnonvapaus.

Toinen maininnan arvoinen on Uskonnolliset anarkistit, 1990-luvulla toiminut ryhmä joka ei koskaan rekisteröitynyt.

Uskonnottomien järjestöt

Suomessa toimii kaksi merkittävää uskonnottomien järjestöä, Suomen Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto, ja lisäksi on vielä paperilla olemassa Suomen Ateistiyhdistys. Nämä kaikki ainakin sääntöjensä mukaan sekä levittävät uskonnotonta maailmankuvaa että ajavat uskonnonvapautta. Uusin toimija on Uskonnottomat Suomessa ry, joka jo nimensä perusteella ei ole kaikille tarkoitettu.

Tämän sivuston taustavoimana olevan Vapaa-ajattelijain liitto ry sääntöjensä mukaan "tukee uskonnottoman elämäntavan ja tapakulttuurin kehittymistä". Samankaltainen tavoite on kirjattu kaikkien liiton jäsenydistysten sääntöihin.

Ateistiyhdistyksellä tavoite on sama, sääntöjen sanamuodon ollessa "Tavoitteena on maan molempien valtiokirkkojen erottaminen valtiosta ja niiden julkisoikeudellisen aseman lakkauttaminen sekä tieteellisen maailmankatsomuksen levittäminen." Humanistiliiton muotoilu on jollain tapaa miedompi, mutta periaateohjelmassaan sekin toteaa "Humanistinen etiikka ei voi tukeutua mihinkään uskontoon."

Uskonnollisia järjestöjä

Suomen Adventtikirkolla on toiminut erillinen jaosto uskonnonvapausasioita varten. Keväällä 2016 oli seurakunnallisen teemapäivän aiheena uskonnonvapaus, mutta erityisen vilkasta toiminta ei ole.

Bahá'í-yhdyskunnan WWW-sivulla mainitaan yhdeksi tavoitteista ihmisoikeuksien toteutuminen koko maailmassa. Uskonnonvapaus on aiemmin mainittu joillakin alasivuilla.

Siitä, että muilla uskonnollisilla yhteisöillä ei ole erillistä uskonnonvapausjaostoa tms, ei tietysti voi päätellä että ne vastustaisivat uskonnonvapautta. Eri asia on, mitä kukin pitää uskonnonvapauden sisältönä.

Tarvitaanko uutta yhdistystä?

Tätä sivustoa on kritisoitu nimenomaan taustansa vuoksi: miten yhtä maailmankatsomusta edustava yhteisö voi tehdä uskonnonvapaudesta sivuston? Kuten yltä selviää, ei vakaumuksellisesti neutraaleja vaihtoehtoja tällä hetkellä ole.

Suunnitelmissa ei ole tällaista myöskään perustaa. Jos useita eri vakaumuksia edustavia kiinnostuneita löytyy, voidaan perustaa esimerkiksi sähköpostilista tämän sivuston kehittämiseksi. Toistaiseksi sivustoa ovat kyllä kehuneet useammankin uskonnonsuunnan edustajat (toki myös kirpeää kritiikkiä on tullut), mutta on eri asia kuinka moni olisi valmis kirjoittamaan sivustolle. Yhteyttä saa toki ottaa, sähköpostiosoite on info@uskonnonvapaus.fi.


Teksti tarkistettu viimeksi 16.1.2024.
Anna palautetta